บทความ

10 ข้อดี ที่ใครๆต่างก็เลือกใช้บริการกับบริษัทรับสร้างบ้าน

10

ข้อดี ที่ใครๆต่างก็เลือกใช้บริการกับบริษัทรับสร้างบ้าน

            บริษัทรับสร้างบ้าน บริษัทที่อำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการสร้างบ้าน ทั้งในเรื่องของการออกแบบบ้าน การสร้างบ้าน การจัดซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างบ้าน การจัดหาบุคคลากรในการมาก่อสร้างบ้าน รวมไปถึงการรับประกันหลังการสร้างบ้านเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งหลายคนคงยังไม่ทราบถึงข้อดีของบริษัทรับสร้างบ้านที่แตกต่างจากการสร้างบ้านกับผู้รับเหมา และโครงการสร้างบ้านของหมู่บ้านจัดสรร

     

     1.การสร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้านทำให้ลูกค้ามีตัวเลือกที่หลากหลายในการเลือกใช้บริการการสร้างบ้านกับบริษัทใด เช่น สร้างบ้านกับผู้รับเหมา ซึ่งเราจะต้องเป็นผู้หาผู้รับเหมาเพื่อมาสร้างบ้านในส่วนต่างๆให้เสร็จสมบูรณ์ การสร้างบ้านกับโครงการของหมู่บ้านจัดสรร การสร้างบ้านแบบนี้จะมีคามคล้ายคลึงกับการสร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้าน ในเรื่องของการเตรียมหาผู้รับเหมาซึ่งเราไม่ต้องหาผู้รับเหมาเอง โครงการและบริษัทรับสร้างบ้านจะเป็นผู้จัดหามาให้ทั้งหมด แต่ทั้งนี้การสร้างบ้านกับโครงการของหมู่บ้านจัดสรรก็มีข้อเสียในเรื่องของการสร้างบ้านที่เราไม่สามารถออกแบบได้เอง และตัวเลือกสุดท้ายของการสร้างบ้านคือการสร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้าน ที่ปัจจุบันได้รับความนิยมค่อนข้างมาก แต่ถึงอย่างไรก่อนการตัดสินใจและเลือกใช้บริการว่าจะสร้างบ้านกับแหล่งใด เจ้าของบ้านควรมีการตรวจสอบผลงานที่ผ่านมาให้มั่นใจก่อนว่าบริษัทรับสร้างบ้านและผู้รับเหมารายนี้เชื่อถือได้

     2.การสร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้านสามารถออกแบบบ้านได้เอง และมีแบบบ้านมาตรฐานให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ซึ่งแตกต่างจากการสร้างบ้านกับหมู่บ้านจัดสรรที่จะมีแบบบ้านตายตัวหรือแบบบ้านมาตรฐานที่อาจไม่ถูกใจเรา หรืออาจไม่สวยงามและไม่ตรงตามการใช้งานของเรา นอกจากนี้หากใครที่ไม่มีแบบบ้านที่อยากจะสร้างบ้าน ก็สามารถขอคำปรึกษาให้บริษัทรับสร้างบ้านเป็นผู้ออกแบบให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม หรือเราอาจขอดูผลงานการสร้างบ้านที่ผ่านมากับบริษัทรับสร้างบ้านได้ เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบบ้านและสร้างบ้าน ทั้งนี้แบบบ้านที่เราอยากสร้างไม่จำเป็นต้องเหมือนตัวแบบบ้านทั้งหมด โดยเราสามารถแจ้งกับบริษัทรับสร้างบ้านว่าอยากได้แบบบ้านแบบนี้ตรงส่วนไหนและไม่อยากได้แบบบ้านแบบนี้ในส่วนไหน

     3.หากเราสร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้านที่มีความน่าเชื่อถือ เราจะสามารถไว้วางใจได้ว่าบริษัทรับสร้างบ้านแห่งนี้จะสร้างบ้านเสร็จสมบูรณ์ไม่ทิ้งงานไว้ เหมือนอย่างการสร้างบ้านกับผู้รับเหมาที่เรามักเห็นว่าผู้รับเหมาสร้างบ้านชอบทิ้งงานในขณะที่บ้านยังไม่เสร็จสมบูรณ์ และนี่จึงถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้หลายคนคิดว่าการสร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้านมีความน่าเชื่อถือมากกว่าการสร้างบ้านกับผู้รับเหมา

     4.อีกหนึ่งสิ่งสำคัญของการสร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้านคือเราจะสามารถกำหนดงบประมาณที่ใช้ในการสร้างบ้าน และรายการวัสดุก่อสร้างได้ ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยลดปัญหาการสร้างบ้านที่เกินงบ งบบานปลาย ซึ่งจะแตกต่างกับการสร้างบ้านกับผู้รับเหมาที่มักง่ายต่อการเกิดงบบานปลาย และอาจส่งผลกระทบต่อการสร้างบ้านในภายหลัง

     5.ในกรณีที่วัสดุที่ใช้ในการสร้างบ้านขึ้นราคา เจ้าของบ้านที่สร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้านจะไม่ต้องมีความกังวลใจอะไร เนื่องจากการเจ้าของบ้านได้ทำการตกลงราคาการสร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้านไว้แล้ว หากวัสดุที่ใช้ในการสร้างบ้านขึ้นราคาบริษัทรับสร้างบ้านจะเป็นผู้รับผิดชอบราคาส่วนเกินเองทั้งหมด

     6.การสร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้านจะช่วยประหยัดเวลาในการหาบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องการสร้างบ้าน เช่น สถาปนิก วิศวกร โฟร์แมน เพราะบริษัทรับสร้างบ้านจะเป็นศูนย์รวมและผู้จัดการเรื่องนี้เองทั้งหมด อีกทั้งบริษัทรับสร้างบ้านจะมีฝ่ายบริการลูกค้า ไว้คอยบริการเจ้าของบ้าน ในขณะที่ผู้รับเหมาส่วนใหญ่ไม่มีการบริการในส่วนนี้ ดังนั้นการสร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้านจึงถือเป็นการสร้างบ้านที่ลดเวลาการหาช่าง และยังได้หน่วยงานสร้างบ้านที่มากความสามารถและน่าเชื่อถือ

     7.เจ้าของบ้านที่สร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้านจะสามารถรู้ขนาดบ้าน  รูปร่างหน้าตาบ้าน รวมทั้งเห็นแบบบ้านนั้นๆ ก่อนการสร้างบ้านจะเสร็จสมบูรณ์ด้วยโปรแกรมการจำลองแบบบ้าน ซึ่งโปรแกรมจำลองแบบบ้านนี้จะช่วยลดปัญหาการเข้าใจในแบบบ้านที่ไม่ตรงกันของบริษัทรับสร้างบ้านแล้เจ้าของบ้าน อีกทั้งยังช่วยลดการเกิดปัญหาในการแก้แบบบ้าน กรณีที่สร้างบ้านไม่ตรงกับแบบบ้านหรือไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้า เพราะการสร้างบ้านของบริษัทรับสร้างบ้านจะเป็นการสร้างบ้านที่ตรงตามแบบบ้านและแบบจำลองสามมิติ

     8.การสร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้าน นอกจากบริษัทรับสร้างบ้านจะอำนวยความสะดวกในการจัดสรรและจัดหาสถาปนิก วิศวกร โฟร์แมนแล้ว บริษัทรับสร้างบ้านยังมีการบริการที่ครบวงจร อาทิ การติดต่อเรื่องการขอไฟฟ้า ประปา และการทำเรื่องสร้างบ้านกับหน่วยงานราชการ ที่จะต้องใช้เวลาค่อนข้างนานในการเดินเรื่องและจัดทำเอกสาร บริษัทรับสร้างบ้านก็จะเป็นผู้จัดการให้ทั้งหมด หรือแม้แต่การติดต่อขอสินเชื่อ เงินกู้กับสถาบันทางการเงินต่างๆ ซึ่งการขอสินเชื่อการสร้างบ้านผ่านบริษัทรับสร้างบ้านนั้นจะง่ายมากกว่าการขอสินเชื่อการสร้างบ้านด้วยตัวเอง ดังนั้นหากเราสร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้านก็จะช่วยอำนวยความสะดวกและประหยัดเวลาในการจัดการเรื่องเหล่านี้

     9.หลังการสร้างบ้านเสร็จสมบูรณ์บริษัทรับสร้างบ้านจะมีการรับประกันการก่อสร้าง หากบ้านที่สร้างมีปัญหา สามารถที่จะเคลมกับบริษัทรับสร้างบ้านได้ หรือหากบ้านที่สร้างเกิดปัญหาในช่วงระยะเวลาตามที่บริษัทรับสร้างบ้านกำหนด บริษัทรับสร้างบ้านจะเป็นผู้ดูแลและซ่อมแซมบ้านให้เจ้าของบ้าน โดยที่เจ้าของบ้านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆเพิ่มเติม ซึ่งแตกต่างจากการสร้างบ้านกับผู้รับเหมาที่เมื่อสร้างเสร็จแล้ว จะยากต่อการตามตัวและจะไม่มีการรับประกันการสร้างบ้านเหมือนอย่างการสร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้าน  ซึ่งการรับประกันตัวบ้านนั้นก็จะมีระยะเวลาการรับประกันบ้านที่แตกต่างตามส่วนต่างๆภายในบ้าน นอกจากนี้บริษัทรับสร้างบ้านแต่ละแห่งก็จะมีการรับประกันบ้านที่แตกต่างกัน เจ้าของบ้านควรศึกษารายละเอียดการรับประกันบ้านให้ดีก่อนในข้อตกลงการทำสัญญาร่วมกันกับบริษัทรับสร้างบ้าน เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดและถูกเอารัดเอาเปรียบ

     10.การสร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้านเราสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการสร้างบ้านได้ ดังนั้นการสร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้านจึงไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องงบประมาณในการสร้างบ้านที่บานปลาย ถ้าเจ้าของบ้านไม่เปลี่ยนแปลงแบบบ้าน หรือเกิดปัญหาอื่นๆที่ไม่คาดคิด แต่โดยทั่วไปแล้วหากเกิดปัญหาอะไรขณะก่อสร้างบ้าน บริษัทรับสร้างบ้านจะเป็นผู้ดูแลและจัดการเองทั้งหมด โดยที่เราไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติม

                จากข้อดีของการสร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้านที่กล่าวมาทั้งหมดนี้คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ปัจจุบันเจ้าของบ้านที่มีแผนที่อยากจะสร้างบ้านหันมาสร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้านมากกว่าการสร้างบ้านกับผู้รับเหมาหรือโครงการของหมู่บ้านจัดสรร แต่ถึงอย่างไรเราก็ไม่ได้หมายความว่าการสร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้านจะไม่มีข้อเสียเลย แต่ทั้งนี้ก็มีข้อดีมากกว่าการสร้างบ้านกับหน่วยงานอื่น ทั้งนี้การเลือกสร้างบ้านกับใครก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาและคามชอบส่วนบุคคล

                และหากเจ้าของบ้านท่านใดที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสร้างบ้านสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาที่บริษัทรับสร้างบ้านของเราได้ตลอดเวลา เพราะเราเข้าใจว่าบ้านคือที่ที่ให้ความอบอุ่นทั้งทางกายและทางใจของผู้อยู่อาศัยทุกคน ดังนั้นการตอบโจทย์ความต้องการของเจ้าของบ้าน ผู้อยู่อาศัยและลูกค้าด้วยการให้บริการการรับสร้างบ้านจึงถือเป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทรับสร้างบ้านของเราต้องทำด้วยความเต็มใจ โดยบริษัทรับสร้างบ้านของเรามีทีมงานที่มากประสบการณ์และมากความสามารถคอยให้คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับการสร้างบ้านทุกรูปแบบตามความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า

 

ติดต่อสร้างบ้าน

  • Array Construction Co.,Ltd.
  • 410/46-47 ซอยรัชดาภิเษก 24
  • รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
  • เขตห้วยขวาง กทม. 10310
  • โทร: 02-541-5141-2
  • สายด่วนสร้างบ้าน: 088-884-4811
  • แฟกซ์: 02-541-5143
  • อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.