สเปควัสดุสร้างบ้าน

  • STANDARD
  • LUXURY SPEC
  • ELEGENCE SPEC
  • APARTMENT

งานหลังคา

 

 

- โครงหลังคา

 

โครงเหล็กรูปพรรณชุบทาสีกันสนิม 2 ชั้น สีของ TOA

 

- กระเบื้องหลังคา CPAC

 

กระเบื้อง CPAC MONIER (น้ำตาลโกเมน , อิฐอำไพ , เทาพิราบ , เขียวไพพฤกษ์) แปกัลวาไนซ์ความหนา 0.55 mm

 

 

- เชิงชาย

ไม้สำเร็จรูป CONWOOD รุ่น 2 in 1 สีธรรมชาติ พร้อมทาสีน้ำมันของ TOA หรือ เทียบเท่า

 

 

- ไม้ปิดเชิงชาย

ไม้สำเร็จรูป CONWOOD รุ่น 2 in 1 สีธรรมชาติ พร้อมทาสีน้ำมันของ TOA หรือ เทียบเท่า

 

 

- ฉนวนกันความร้อน

แผ่นสะท้อนความร้อนใต้แปของหลังคาของ ตราช้าง ยกเว้นส่วน ที่จอดรถ, กันสาด, เฉลียง (ส่วนที่เป็น SALB), ระเบียง (ส่วนที่เป็น SALB), ทางเดิน, ชายคารอบชั้นล่าง

 

 

- กระเบื้องหลังคาไตรลอน

กระเบื้องไตรลอน หรือ เทียบเท่า ตามมาตรฐานบริษัทกำหนด

 

 

- Metal Sheet

มาตรฐานบริษัท หรือเทียบเท่า เคลือบ Aluminium Zinc. ใช้แปเหล็กรูปพรรณ หนา 0.47 mm

 

 

- ฉนวนกันความร้อน Metal Sheet

แผ่นฉนวนกันความร้อน PE หนา 5 mm.

 

 

- รางระบายน้ำ (ตามขนาดหลังคา)

สแตนเลส (ตามมาตรฐานบริษัทกำหนด)

 

** เนื่องจากวัสดก่อสร้างประเภทไม้ เป็นวัสดุธรรมชาติ จึงสามารถเปลี่ยนสภาพได้ตามสภาวะแวดล้อมอากาศ

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการวัสดุตามความเหมาะสมโดยใช้วัสดุเทียบเท่า

**** บริษัทให้สิทธิ์ลูกค้าเลือกสีและกระเบื้อง สุขภัณฑ์ในระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น หากพ้นระยะที่กำหนด บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการจัดกระเบื้อง สุขภัณฑ์และสีดังกล่าวให้เอง

 

งานรับประกัน

 1. รับประกันโครงสร้าง 10 ปี
 2. รับประกันวัสดุอุปกรณ์ 1 ปี (กรณีใช้งานปกติ)
 3. รับประกันงานระบบไฟฟ้า-ประปา 2 ปี
 4. รับประกันหลังคา CPAC รับประกันหลังคา 5 ปี
 5. รับประกันหลังคา Metal Sheet 3 ปี

 

รายการก่อสร้างไม่รวมรายการวัสดุต่อไปนี้

 1. รื้อถอนบ้านเดิมและ ปรับสภาพพื้นที่ก่อสร้าง เช่น ตัดต้นไม้ใหญ่, ตัดหญ้า
 2. ถมดิน,งานจัดสวนและงานระบบไฟฟ้าภายนอกอาคารและงานประปาภายนอกอาคาร
 3. งานรั้วและประตูรั้ว
 4. งานถนนภายนอกอาคาร
 5. แท็งค์น้ำ, ปั้มน้ำ, สระว่ายน้ำ, บ่อน้ำ
 6. งานตกแต่งภายใน, เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมด
 7. กรณีสถานที่ก่อสร้างไม่มีที่กองวัสดุ และที่พักคนงาน
 8. ค่าใช้จ่ายในการประกันความเสียหายของหมู่บ้านและขออนุญาติผ่านทางหมู่บ้าน
 9. ค่าดำเนินการนอกพื้นที่กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล
 10. ค่าดำเนินการจากอุปสรรคสภาพหน้างาน

 

งานหลังคา

 

 

- โครงหลังคา

 

โครงเหล็กรูปพรรณชุบทาสีกันสนิม 2ชั้น สีของ TOA

 

 

- กระเบื้องหลังคา CPAC

 

กระเบื้อง รุ่น PRESTIGE มีสี GOLDEN BROWN, DEEP MAROOM, CLASSIC GREY,SHINY BROWN , แปกัลวาไนซ์ ความหนา 0.55 มม.

 

 

- เชิงชาย

ไม้สำเร็จรูป CONWOOD รุ่น 2 in 1สีธรรมชาติ พร้อมทาสีน้ำมันของ TOA หรือเทียบเท่า

 

 

- ไม้ปิดเชิงชาย

ไม้สำเร็จรูป CONWOOD รุ่น 2 in 1สีธรรมชาติ พร้อมทาสีน้ำมันของ TOA หรือเทียบเท่า

 

 

- ฉนวนกันความร้อน

ติดตั้ง STAY COOL หนา 3" (ปูบริเวณบนฝ้าชั้นบนสุด และบนฝ้าห้องที่อยู่ใต้หลังคา)

 

 

- กระเบื้องหลังคาไตรลอน

กระเบื้องไตรลอน หรือ เทียบเท่า ตามมาตรฐานบริษัทกำหนด

 

 

- Metal Sheet

มาตรฐานบริษัท หรือเทียบเท่า เคลือบ Aluminium Zinc.ใช้แปเหล็กรูปพรรณ หนา 0.47 mm.

 

 

- ฉนวนกันความร้อน Metal Sheet

แผ่นฉนวนกันความร้อน PE หนา 5 mm.

 

 

- รางน้ำตะเข้

รางน้ำตะเข้สำเร็จรูป ตราช้าง ( เฉพาะกระเบื้องหลังคา PRESTIGE)

 

- แผ่นปิดกันนก

แผ่นปิดกันนก ตราช้าง ( เฉพาะกระเบื้องหลังคา PRESTIGE)

 

** เนื่องจากวัสดก่อสร้างประเภทไม้ เป็นวัสดุธรรมชาติ จึงสามารถเปลี่ยนสภาพได้ตามสภาวะแวดล้อมอากาศ

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการวัสดุตามความเหมาะสมโดยใช้วัสดุเทียบเท่า

**** บริษัทให้สิทธิ์ลูกค้าเลือกสีและกระเบื้อง สุขภัณฑ์ในระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น หากพ้นระยะที่กำหนด บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการจัดกระเบื้อง สุขภัณฑ์และสีดังกล่าวให้เอง

 

งานรับประกัน

 1. รับประกันโครงสร้าง 10 ปี
 2. รับประกันวัสดุอุปกรณ์ 1 ปี (กรณีใช้งานปกติ)
 3. รับประกันงานระบบไฟฟ้า-ประปา 2 ปี
 4. รับประกันหลังคา CPAC รับประกันหลังคา 5 ปี
 5. รับประกันหลังคา Metal Sheet 3 ปี

 

รายการก่อสร้างไม่รวมรายการวัสดุต่อไปนี้

 1. รื้อถอนบ้านเดิมและ ปรับสภาพพื้นที่ก่อสร้าง เช่น ตัดต้นไม้ใหญ่, ตัดหญ้า
 2. ถมดิน,งานจัดสวนและงานระบบไฟฟ้าภายนอกอาคารและงานประปาภายนอกอาคาร
 3. งานรั้วและประตูรั้ว
 4. งานถนนภายนอกอาคาร
 5. แท็งค์น้ำ, ปั้มน้ำ, สระว่ายน้ำ, บ่อน้ำ
 6. งานตกแต่งภายใน, เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมด
 7. กรณีสถานที่ก่อสร้างไม่มีที่กองวัสดุ และที่พักคนงาน
 8. ค่าใช้จ่ายในการประกันความเสียหายของหมู่บ้านและขออนุญาติผ่านทางหมู่บ้าน
 9. ค่าดำเนินการนอกพื้นที่กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล
 10. ค่าดำเนินการจากอุปสรรคสภาพหน้างาน

 

งานหลังคา

 

 

- โครงหลังคา

 

โครงเหล็กรูปพรรณชุบทาสีกันสนิม 2 ชั้น สีของ TOA

 

- กระเบื้องหลังคา CPAC

 

กระเบื้อง EXCELLA รุ่น MODERN มีสี Copper Brown / Coco Brown1 / Coco Brown2

 

 

- เชิงชาย

ไม้สำเร็จรูป CONWOOD รุ่น 2 in 1สีธรรมชาติ พร้อมทาสีน้ำมันของ TOA หรือเทียบเท่า

 

 

- ไม้ปิดเชิงชาย

ไม้สำเร็จรูป CONWOOD รุ่น 2 in 1สีธรรมชาติ พร้อมทาสีน้ำมันของ TOA หรือเทียบเท่า

 

 

- ฉนวนกันความร้อน

แผ่นฉนวนกันความร้อน PE หนา 5 mm.

 

 

- กระเบื้องหลังคาไตรลอน

กระเบื้องไตรลอน หรือ เทียบเท่า ตามมาตรฐานบริษัทกำหนด

 

 

- Metal Sheet

มาตรฐานบริษัท หรือเทียบเท่า เคลือบ Aluminium Zinc. ใช้แปเหล็กรูปพรรณ หนา 0.47 mm

 

 

- ฉนวนกันความร้อน Metal Sheet

แผ่นฉนวนกันความร้อน PE หนา 5 mm. รุ่น

 

 

- รางน้ำตะเข้

รางน้ำตะเข้สำเร็จรูป ตราช้าง ( เฉพาะกระเบื้องหลังคา EXCELLA )

 

- แผ่นปิดกันนก

แผ่นปิดกันนก ตราช้าง ( เฉพาะกระเบื้องหลังคา EXCELLA )

 

** เนื่องจากวัสดก่อสร้างประเภทไม้ เป็นวัสดุธรรมชาติ จึงสามารถเปลี่ยนสภาพได้ตามสภาวะแวดล้อมอากาศ

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการวัสดุตามความเหมาะสมโดยใช้วัสดุเทียบเท่า

**** บริษัทให้สิทธิ์ลูกค้าเลือกสีและกระเบื้อง สุขภัณฑ์ในระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น หากพ้นระยะที่กำหนด บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการจัดกระเบื้อง สุขภัณฑ์และสีดังกล่าวให้เอง

 

งานรับประกัน

 1. รับประกันโครงสร้าง 10 ปี
 2. รับประกันวัสดุอุปกรณ์ 1 ปี (กรณีใช้งานปกติ)
 3. รับประกันงานระบบไฟฟ้า-ประปา 2 ปี
 4. รับประกันหลังคา CPAC รับประกันหลังคา 5 ปี
 5. รับประกันหลังคา Metal Sheet 3 ปี

 

รายการก่อสร้างไม่รวมรายการวัสดุต่อไปนี้

 1. รื้อถอนบ้านเดิมและ ปรับสภาพพื้นที่ก่อสร้าง เช่น ตัดต้นไม้ใหญ่, ตัดหญ้า
 2. ถมดิน,งานจัดสวนและงานระบบไฟฟ้าภายนอกอาคารและงานประปาภายนอกอาคาร
 3. งานรั้วและประตูรั้ว
 4. งานถนนภายนอกอาคาร
 5. แท็งค์น้ำ, ปั้มน้ำ, สระว่ายน้ำ, บ่อน้ำ
 6. งานตกแต่งภายใน, เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมด
 7. กรณีสถานที่ก่อสร้างไม่มีที่กองวัสดุ และที่พักคนงาน
 8. ค่าใช้จ่ายในการประกันความเสียหายของหมู่บ้านและขออนุญาติผ่านทางหมู่บ้าน
 9. ค่าดำเนินการนอกพื้นที่กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล
 10. ค่าดำเนินการจากอุปสรรคสภาพหน้างาน

 

งานหลังคา

 

 

- โครงหลังคา

 

เรารับสร้างบ้านด้วยโครงเหล็กรูปพรรณชุบทาสีกันสนิม 2ชั้น สีของ TOA

 

 

- Metal Sheet

 

มาตรฐานบริษัทรับสร้างบ้าน หรือเทียบเท่า เคลือบ Aluminium Zinc. ใช้แปเหล็กรูปพรรณหนา 0.47 mm.

 

 

- ฉนวนกันความร้อน

แผ่นฉนวนกันความร้อน PE หนา 5 mm.

 

** เนื่องจากวัสดก่อสร้างประเภทไม้ เป็นวัสดุธรรมชาติ จึงสามารถเปลี่ยนสภาพได้ตามสภาวะแวดล้อมอากาศ

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการวัสดุตามความเหมาะสมโดยใช้วัสดุเทียบเท่า

**** บริษัทให้สิทธิ์ลูกค้าเลือกสีและกระเบื้อง สุขภัณฑ์ในระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น หากพ้นระยะที่กำหนด บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการจัดกระเบื้อง สุขภัณฑ์และสีดังกล่าวให้เอง

 

งานรับประกัน

 1. รับประกันโครงสร้าง 10 ปี
 2. รับประกันวัสดุอุปกรณ์ 1 ปี (กรณีใช้งานปกติ)
 3. รับประกันงานระบบไฟฟ้า-ประปา 2 ปี
 4. รับประกันหลังคา CPAC รับประกันหลังคา 5 ปี
 5. รับประกันหลังคา Metal Sheet 3 ปี

 

รายการก่อสร้างไม่รวมรายการวัสดุต่อไปนี้

 1. รื้อถอนบ้านเดิมและ ปรับสภาพพื้นที่ก่อสร้าง เช่น ตัดต้นไม้ใหญ่, ตัดหญ้า
 2. ถมดิน,งานจัดสวนและงานระบบไฟฟ้าภายนอกอาคารและงานประปาภายนอกอาคาร
 3. งานรั้วและประตูรั้ว
 4. งานถนนภายนอกอาคาร
 5. แท็งค์น้ำ, ปั้มน้ำ, สระว่ายน้ำ, บ่อน้ำ
 6. งานตกแต่งภายใน, เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมด
 7. กรณีสถานที่ก่อสร้างไม่มีที่กองวัสดุ และที่พักคนงาน
 8. ค่าใช้จ่ายในการประกันความเสียหายของหมู่บ้านและขออนุญาติผ่านทางหมู่บ้าน
 9. ค่าดำเนินการนอกพื้นที่กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล
 10. ค่าดำเนินการจากอุปสรรคสภาพหน้างาน

 

ติดต่อสร้างบ้าน

 • Array Construction Co.,Ltd.
 • 410/46-47 ซอยรัชดาภิเษก 24
 • รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
 • เขตห้วยขวาง กทม. 10310
 • โทร: 02-541-5141-2
 • สายด่วนสร้างบ้าน: 088-884-4811
 • แฟกซ์: 02-541-5143
 • อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.