สเปควัสดุสร้างบ้าน

  • STANDARD
  • LUXURY SPEC
  • ELEGENCE SPEC
  • APARTMENT

งานฝ้าเพดาน


- ฝ้าภายนอก (ชายคา,โรงจอดรถ)

ยิบซั่มบอร์ดฉาบเรียบชนิดกันชื้นหนา 9 มม. ทาสีน้ำอะครีลิคของTOA (สีขาว)โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี มีไม้มอบฝ้าไม้เทียม 2นิ้ว ( มุมชายคาใส่ฝ้าระบายอากาศ)


- ฝ้าภายนอก (ระเบียง,กันสาด,ซักล้าง)

ยิบซั่มบอร์ดฉาบเรียบชนิดกันชื้นหนา 9 มม. ทาสีน้ำอะครีลิคของTOA (สีขาว)โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี มีไม้มอบฝ้า ไม้เทียม 2นิ้ว


- ฝ้าภายในชั้นบน,ชั้นล่าง

ยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม.ฉาบเรียบทาสีน้ำอะครีลิคของ TOA (สีขาว)โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี


- ฝ้าภายในห้องน้ำ

ยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม.ชนิดกันชื้น ฉาบเรียบทาสีน้ำอะครีลิคของ TOA (สีขาว)โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี เพิ่มช่องเซอร์วิส ขนาด 40x40 cm. หรือ 60x60 cm. ตามมาตราฐานบริษัท** เนื่องจากวัสดก่อสร้างประเภทไม้ เป็นวัสดุธรรมชาติ จึงสามารถเปลี่ยนสภาพได้ตามสภาวะแวดล้อมอากาศ

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการวัสดุตามความเหมาะสมโดยใช้วัสดุเทียบเท่า

**** บริษัทให้สิทธิ์ลูกค้าเลือกสีและกระเบื้อง สุขภัณฑ์ในระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น หากพ้นระยะที่กำหนด บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการจัดกระเบื้อง สุขภัณฑ์และสีดังกล่าวให้เอง


งานรับประกัน

 1. รับประกันโครงสร้าง 10 ปี
 2. รับประกันวัสดุอุปกรณ์ 1 ปี (กรณีใช้งานปกติ)
 3. รับประกันงานระบบไฟฟ้า-ประปา 2 ปี
 4. รับประกันหลังคา CPAC รับประกันหลังคา 5 ปี
 5. รับประกันหลังคา Metal Sheet 3 ปี

รายการก่อสร้างไม่รวมรายการวัสดุต่อไปนี้

 1. รื้อถอนบ้านเดิมและ ปรับสภาพพื้นที่ก่อสร้าง เช่น ตัดต้นไม้ใหญ่, ตัดหญ้า
 2. ถมดิน,งานจัดสวนและงานระบบไฟฟ้าภายนอกอาคารและงานประปาภายนอกอาคาร
 3. งานรั้วและประตูรั้ว
 4. งานถนนภายนอกอาคาร
 5. แท็งค์น้ำ, ปั้มน้ำ, สระว่ายน้ำ, บ่อน้ำ
 6. งานตกแต่งภายใน, เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมด
 7. กรณีสถานที่ก่อสร้างไม่มีที่กองวัสดุ และที่พักคนงาน
 8. ค่าใช้จ่ายในการประกันความเสียหายของหมู่บ้านและขออนุญาติผ่านทางหมู่บ้าน
 9. ค่าดำเนินการนอกพื้นที่กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล
 10. ค่าดำเนินการจากอุปสรรคสภาพหน้างาน

 

งานฝ้าเพดาน

 

 

- ฝ้าภายนอก

 

แผ่นระแนงสำเร็จรูป CONWOOD แบบเซาะร่อง มีไม้มอบฝ้า ไม้เทียมขนาด 2" ทาสีของ TOA (มุมชายคาใส่ฝ้าระบายอากาศ

 

- ฝ้าภายในชั้นบน,ชั้นล่าง

 

ยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม.ฉาบเรียบทาสีน้ำอะครีลิคของ TOA (สีขาว)โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี

 

- ฝ้าภายในชั้นบน,ชั้นล่าง

 

ยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม.ฉาบเรียบทาสีน้ำอะครีลิคของ TOA (สีขาว)โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี

 

- ฉนวนกันความร้อน

ติดตั้ง STAY COOL หนา 3" (ปูบริเวณบนฝ้าชั้นบนสุด และบนฝ้าห้องที่อยู่ใต้หลังคา)

 

** เนื่องจากวัสดก่อสร้างประเภทไม้ เป็นวัสดุธรรมชาติ จึงสามารถเปลี่ยนสภาพได้ตามสภาวะแวดล้อมอากาศ

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการวัสดุตามความเหมาะสมโดยใช้วัสดุเทียบเท่า

**** บริษัทให้สิทธิ์ลูกค้าเลือกสีและกระเบื้อง สุขภัณฑ์ในระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น หากพ้นระยะที่กำหนด บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการจัดกระเบื้อง สุขภัณฑ์และสีดังกล่าวให้เอง

 

งานรับประกัน

 1. รับประกันโครงสร้าง 10 ปี
 2. รับประกันวัสดุอุปกรณ์ 1 ปี (กรณีใช้งานปกติ)
 3. รับประกันงานระบบไฟฟ้า-ประปา 2 ปี
 4. รับประกันหลังคา CPAC รับประกันหลังคา 5 ปี
 5. รับประกันหลังคา Metal Sheet 3 ปี

 

รายการก่อสร้างไม่รวมรายการวัสดุต่อไปนี้

 1. รื้อถอนบ้านเดิมและ ปรับสภาพพื้นที่ก่อสร้าง เช่น ตัดต้นไม้ใหญ่, ตัดหญ้า
 2. ถมดิน,งานจัดสวนและงานระบบไฟฟ้าภายนอกอาคารและงานประปาภายนอกอาคาร
 3. งานรั้วและประตูรั้ว
 4. งานถนนภายนอกอาคาร
 5. แท็งค์น้ำ, ปั้มน้ำ, สระว่ายน้ำ, บ่อน้ำ
 6. งานตกแต่งภายใน, เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมด
 7. กรณีสถานที่ก่อสร้างไม่มีที่กองวัสดุ และที่พักคนงาน
 8. ค่าใช้จ่ายในการประกันความเสียหายของหมู่บ้านและขออนุญาติผ่านทางหมู่บ้าน
 9. ค่าดำเนินการนอกพื้นที่กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล
 10. ค่าดำเนินการจากอุปสรรคสภาพหน้างาน

 

งานฝ้าเพดาน

 

 

- ฝ้าภายนอก

 

แผ่นระแนงสำเร็จรูป Conwood แบบเซาะร่อง 5 มม. มีไม้มอบฝ้า ไม้เทียมขนาด 3" ทาสีของ TOA พร้อมตาข่ายกันแมลง ( มุมชายคาใส่ฝ้าระบายอากาศ)

 

 

- ฝ้าภายใน

 

ยิปซั่มบอร์ด หนา 9 mmฉาบเรียบทาสีของ TOA ( สีขาว) พร้อมไม้มอบฝ้าและทำฝ้าหลุมแบบตรง 4 จุด ขนาดไม่เกิน 4x6 ม.

 

 

- ฝ้าภายในห้องน้ำ

ยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม.ชนิดกันชื้น ฉาบเรียบทาสีของ TOA (สีขาว)โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี เพิ่มช่องเซอร์วิส ขนาด 40x40 cm. หรือ 60x60 cm.ตามมาตราฐานบริษัท

 

 

- ฉนวนกันความร้อน

ติดตั้ง STAY COOL หนา 6" (ปูบริเวณบนฝ้าชั้นบนสุด และบนฝ้าห้องที่อยู่ใต้หลังคา)


** เนื่องจากวัสดก่อสร้างประเภทไม้ เป็นวัสดุธรรมชาติ จึงสามารถเปลี่ยนสภาพได้ตามสภาวะแวดล้อมอากาศ

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการวัสดุตามความเหมาะสมโดยใช้วัสดุเทียบเท่า

**** บริษัทให้สิทธิ์ลูกค้าเลือกสีและกระเบื้อง สุขภัณฑ์ในระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น หากพ้นระยะที่กำหนด บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการจัดกระเบื้อง สุขภัณฑ์และสีดังกล่าวให้เอง

 

งานรับประกัน

 1. รับประกันโครงสร้าง 10 ปี
 2. รับประกันวัสดุอุปกรณ์ 1 ปี (กรณีใช้งานปกติ)
 3. รับประกันงานระบบไฟฟ้า-ประปา 2 ปี
 4. รับประกันหลังคา CPAC รับประกันหลังคา 5 ปี
 5. รับประกันหลังคา Metal Sheet 3 ปี

 

รายการก่อสร้างไม่รวมรายการวัสดุต่อไปนี้

 1. รื้อถอนบ้านเดิมและ ปรับสภาพพื้นที่ก่อสร้าง เช่น ตัดต้นไม้ใหญ่, ตัดหญ้า
 2. ถมดิน,งานจัดสวนและงานระบบไฟฟ้าภายนอกอาคารและงานประปาภายนอกอาคาร
 3. งานรั้วและประตูรั้ว
 4. งานถนนภายนอกอาคาร
 5. แท็งค์น้ำ, ปั้มน้ำ, สระว่ายน้ำ, บ่อน้ำ
 6. งานตกแต่งภายใน, เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมด
 7. กรณีสถานที่ก่อสร้างไม่มีที่กองวัสดุ และที่พักคนงาน
 8. ค่าใช้จ่ายในการประกันความเสียหายของหมู่บ้านและขออนุญาติผ่านทางหมู่บ้าน
 9. ค่าดำเนินการนอกพื้นที่กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล
 10. ค่าดำเนินการจากอุปสรรคสภาพหน้างาน

 

งานฝ้าเพดาน

 

 

- ฝ้าภายนอก (ชายคา, กันสาด, ระเบียง )

 

บริษัทรับสร้างบ้าน โดยยิปซั่มบอร์ด ฉาบเรียบชนิดกันชื้น หนา 9 มม. ทาสีน้ำ TOA (สีขาว) โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี

 

 

- ฝ้าภายใน ( สำนักงาน, โถง )

ยิปซั่ม ฉาบเรียบ สีขาว

 

 

- ฝ้าภายใน ( ห้องพักชั้นบนสุด )

ยิปซั่ม ฉาบเรียบ สีขาว

 

 

- ฝ้าในห้องน้ำ

ยิปซั่มบอร์ด ฉาบเรียบชนิดกันชื้น มีช่องเซอร์วิท 40 x 40 ซม.

 

** เนื่องจากวัสดก่อสร้างประเภทไม้ เป็นวัสดุธรรมชาติ จึงสามารถเปลี่ยนสภาพได้ตามสภาวะแวดล้อมอากาศ

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการวัสดุตามความเหมาะสมโดยใช้วัสดุเทียบเท่า

**** บริษัทให้สิทธิ์ลูกค้าเลือกสีและกระเบื้อง สุขภัณฑ์ในระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น หากพ้นระยะที่กำหนด บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการจัดกระเบื้อง สุขภัณฑ์และสีดังกล่าวให้เอง

 

งานรับประกัน

 1. รับประกันโครงสร้าง 10 ปี
 2. รับประกันวัสดุอุปกรณ์ 1 ปี (กรณีใช้งานปกติ)
 3. รับประกันงานระบบไฟฟ้า-ประปา 2 ปี
 4. รับประกันหลังคา CPAC รับประกันหลังคา 5 ปี
 5. รับประกันหลังคา Metal Sheet 3 ปี

 

รายการก่อสร้างไม่รวมรายการวัสดุต่อไปนี้

 1. รื้อถอนบ้านเดิมและ ปรับสภาพพื้นที่ก่อสร้าง เช่น ตัดต้นไม้ใหญ่, ตัดหญ้า
 2. ถมดิน,งานจัดสวนและงานระบบไฟฟ้าภายนอกอาคารและงานประปาภายนอกอาคาร
 3. งานรั้วและประตูรั้ว
 4. งานถนนภายนอกอาคาร
 5. แท็งค์น้ำ, ปั้มน้ำ, สระว่ายน้ำ, บ่อน้ำ
 6. งานตกแต่งภายใน, เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมด
 7. กรณีสถานที่ก่อสร้างไม่มีที่กองวัสดุ และที่พักคนงาน
 8. ค่าใช้จ่ายในการประกันความเสียหายของหมู่บ้านและขออนุญาติผ่านทางหมู่บ้าน
 9. ค่าดำเนินการนอกพื้นที่กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล
 10. ค่าดำเนินการจากอุปสรรคสภาพหน้างาน

 

บริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน ออกแบบบ้าน สร้างบ้านทันสมัย รับสร้างบ้านเดี่ยว รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับเหมาก่อสร้างโครงการบ้าน 

ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล สร้างบ้านโดยสถาปนิกผู้มีประสบการณ์ในวงการบริษัทรับสร้างบ้าน

คิดจะสร้างบ้านคุณภาพ คิดถึง บริษัทรับสร้างบ้าน ARRAY HOME

โทร : 02-541-5141-2 Array รับสร้างบ้าน

สายด่วน : 088-884-4811 Array รับสร้างบ้าน

 

ติดต่อสร้างบ้าน

 • Array Construction Co.,Ltd.
 • 410/46-47 ซอยรัชดาภิเษก 24
 • รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
 • เขตห้วยขวาง กทม. 10310
 • โทร: 02-541-5141-2
 • สายด่วนสร้างบ้าน: 088-884-4811
 • แฟกซ์: 02-541-5143
 • อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.