สเปควัสดุสร้างบ้าน

  • STANDARD
  • LUXURY SPEC
  • ELEGENCE SPEC
  • APARTMENT

งานบันได

 

 

- โครงสร้างบันได

 

คอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ตามมาตรฐานวิศวกรรม

 

 

- ลูกตั้ง

 

ลามิเนตพร้อมบัวลามิเนต

 

 

- ลูกนอน

ลามิเนตพร้อมบัวลามิเนต

 

 

- พื้นชานพักบันได

ลามิเนตพร้อมบัวลามิเนต

 

 

- เสาบันได/เสาระเบียง

เหล็กกล่อง ขนาด 2" x 2" ทาสี TOA ลวดลายตามแบบมาตราฐานบริษัท

 

 

- ลูกกรงบันได/ลูกกรงระเบียง

เหล็กกล่อง ขนาด 1 " x 1" ทาสี TOA ลวดลายตามแบบมาตราฐานบริษัท

 

 

- ราวบันได ภายในบ้าน

TOP ลามิเนตตามผู้ผลิต

 

 

- ราวระเบียงภายนอก

เหล็กกล่อง ขนาด 2" x 4" ทาสีน้ำมัน TOA ลวดลายตามแบบมาตราฐานบริษัท

 

** เนื่องจากวัสดก่อสร้างประเภทไม้ เป็นวัสดุธรรมชาติ จึงสามารถเปลี่ยนสภาพได้ตามสภาวะแวดล้อมอากาศ

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการวัสดุตามความเหมาะสมโดยใช้วัสดุเทียบเท่า

**** บริษัทให้สิทธิ์ลูกค้าเลือกสีและกระเบื้อง สุขภัณฑ์ในระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น หากพ้นระยะที่กำหนด บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการจัดกระเบื้อง สุขภัณฑ์และสีดังกล่าวให้เอง

 

งานรับประกัน

 1. รับประกันโครงสร้าง 10 ปี
 2. รับประกันวัสดุอุปกรณ์ 1 ปี (กรณีใช้งานปกติ)
 3. รับประกันงานระบบไฟฟ้า-ประปา 2 ปี
 4. รับประกันหลังคา CPAC รับประกันหลังคา 5 ปี
 5. รับประกันหลังคา Metal Sheet 3 ปี

 

รายการก่อสร้างไม่รวมรายการวัสดุต่อไปนี้

 1. รื้อถอนบ้านเดิมและ ปรับสภาพพื้นที่ก่อสร้าง เช่น ตัดต้นไม้ใหญ่, ตัดหญ้า
 2. ถมดิน,งานจัดสวนและงานระบบไฟฟ้าภายนอกอาคารและงานประปาภายนอกอาคาร
 3. งานรั้วและประตูรั้ว
 4. งานถนนภายนอกอาคาร
 5. แท็งค์น้ำ, ปั้มน้ำ, สระว่ายน้ำ, บ่อน้ำ
 6. งานตกแต่งภายใน, เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมด
 7. กรณีสถานที่ก่อสร้างไม่มีที่กองวัสดุ และที่พักคนงาน
 8. ค่าใช้จ่ายในการประกันความเสียหายของหมู่บ้านและขออนุญาติผ่านทางหมู่บ้าน
 9. ค่าดำเนินการนอกพื้นที่กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล
 10. ค่าดำเนินการจากอุปสรรคสภาพหน้างาน

 

งานบันได

 

 

- โครงสร้างบันได

 

คอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ตามมาตรฐานวิศวกรรม

 

- ลูกตั้ง

 

ไม้แดง ขนาด 1 ½” x 12" ทายูริเทน

 

- ลูกนอน

ไม้แดง ขนาด 1" x 8" ทายูริเทน

 

 

- พื้นชานพักบันได

ไม้แดง ขนาด 1" x 4" ทายูริเทน

 

 

- เสาบันได / เสาระเบียง

เหล็กกล่อง ขนาด 2" x 2" ทาสี TOA ลวดลายตามแบบมาตรฐานบริษัท

 

 

- ลูกกรงบันได/ลูกกรงระเบียง

เหล็กกล่อง ขนาด 1" x 1" ทาสี TOA ลวดลายตามแบบมาตรฐานบริษัท

 

 

- ราวบันได ภายในบ้าน

TOP ไม้แดง ขนาด 2" x 4" ทายูริเทน

 

 

- ราวระเบียงภายนอก

เหล็กกล่อง ขนาด 2" x 4" ทาสีน้ำมัน TOA ลวดลายตามแบบมาตรฐานบริษัท

 

** เนื่องจากวัสดก่อสร้างประเภทไม้ เป็นวัสดุธรรมชาติ จึงสามารถเปลี่ยนสภาพได้ตามสภาวะแวดล้อมอากาศ

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการวัสดุตามความเหมาะสมโดยใช้วัสดุเทียบเท่า

**** บริษัทให้สิทธิ์ลูกค้าเลือกสีและกระเบื้อง สุขภัณฑ์ในระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น หากพ้นระยะที่กำหนด บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการจัดกระเบื้อง สุขภัณฑ์และสีดังกล่าวให้เอง

 

งานรับประกัน

 1. รับประกันโครงสร้าง 10 ปี
 2. รับประกันวัสดุอุปกรณ์ 1 ปี (กรณีใช้งานปกติ)
 3. รับประกันงานระบบไฟฟ้า-ประปา 2 ปี
 4. รับประกันหลังคา CPAC รับประกันหลังคา 5 ปี
 5. รับประกันหลังคา Metal Sheet 3 ปี

 

รายการก่อสร้างไม่รวมรายการวัสดุต่อไปนี้

 1. รื้อถอนบ้านเดิมและ ปรับสภาพพื้นที่ก่อสร้าง เช่น ตัดต้นไม้ใหญ่, ตัดหญ้า
 2. ถมดิน,งานจัดสวนและงานระบบไฟฟ้าภายนอกอาคารและงานประปาภายนอกอาคาร
 3. งานรั้วและประตูรั้ว
 4. งานถนนภายนอกอาคาร
 5. แท็งค์น้ำ, ปั้มน้ำ, สระว่ายน้ำ, บ่อน้ำ
 6. งานตกแต่งภายใน, เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมด
 7. กรณีสถานที่ก่อสร้างไม่มีที่กองวัสดุ และที่พักคนงาน
 8. ค่าใช้จ่ายในการประกันความเสียหายของหมู่บ้านและขออนุญาติผ่านทางหมู่บ้าน
 9. ค่าดำเนินการนอกพื้นที่กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล
 10. ค่าดำเนินการจากอุปสรรคสภาพหน้างาน

 

งานบันได

 

 

- โครงสร้างบันได

 

คอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ตามมาตรฐานวิศวกรรม

 

 

- ลูกนอน

 

ไม้มะค่า ขนาด 1 ½” x 12" ทายูริเทน

 

 

- ลูกตั้ง

ไม้มะค่า ขนาด 1" x 8" ทายูริเทน

 

 

- พื้นชานพักบันได

ไม้มะค่า ขนาด 1'' x 4 " ทายูริเทน

 

 

- เสาบันได / เสาระเบียง

แสตนเลสกล่อง ขนาด 1'' x 2 " ลวดลายตามแบบมาตรฐานบริษัท

 

 

- ลูกกรงบันได/ลูกกรงระเบียง

สแตนเลสกล่อง ขนาด ½” ลวดลายตามแบบมาตรฐานของบริษัท

 

 

- ราวบันได ภายในบ้าน

TOPไม้มะค่า 2 x 4" เกรด AAA ทายูริเทน

 

 

- ราวระเบียงภายนอก

สแตนเลสกลม ขนาด 2" ลวดลายตามแบบมาตรฐานของบริษัท


** เนื่องจากวัสดก่อสร้างประเภทไม้ เป็นวัสดุธรรมชาติ จึงสามารถเปลี่ยนสภาพได้ตามสภาวะแวดล้อมอากาศ

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการวัสดุตามความเหมาะสมโดยใช้วัสดุเทียบเท่า

**** บริษัทให้สิทธิ์ลูกค้าเลือกสีและกระเบื้อง สุขภัณฑ์ในระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น หากพ้นระยะที่กำหนด บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการจัดกระเบื้อง สุขภัณฑ์และสีดังกล่าวให้เอง

 

งานรับประกัน

 1. รับประกันโครงสร้าง 10 ปี
 2. รับประกันวัสดุอุปกรณ์ 1 ปี (กรณีใช้งานปกติ)
 3. รับประกันงานระบบไฟฟ้า-ประปา 2 ปี
 4. รับประกันหลังคา CPAC รับประกันหลังคา 5 ปี
 5. รับประกันหลังคา Metal Sheet 3 ปี

 

รายการก่อสร้างไม่รวมรายการวัสดุต่อไปนี้

 1. รื้อถอนบ้านเดิมและ ปรับสภาพพื้นที่ก่อสร้าง เช่น ตัดต้นไม้ใหญ่, ตัดหญ้า
 2. ถมดิน,งานจัดสวนและงานระบบไฟฟ้าภายนอกอาคารและงานประปาภายนอกอาคาร
 3. งานรั้วและประตูรั้ว
 4. งานถนนภายนอกอาคาร
 5. แท็งค์น้ำ, ปั้มน้ำ, สระว่ายน้ำ, บ่อน้ำ
 6. งานตกแต่งภายใน, เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมด
 7. กรณีสถานที่ก่อสร้างไม่มีที่กองวัสดุ และที่พักคนงาน
 8. ค่าใช้จ่ายในการประกันความเสียหายของหมู่บ้านและขออนุญาติผ่านทางหมู่บ้าน
 9. ค่าดำเนินการนอกพื้นที่กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล
 10. ค่าดำเนินการจากอุปสรรคสภาพหน้างาน

 

งานบันได

 

 

- โครงสร้างบันได

 

คอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ตามมาตรฐานวิศวกรรม

 

- ลูกตั้ง

 

กระเบื้องขนาด 30 x 30 ซม. ราคา 200 บาท/ตร.ม.

 

- ลูกนอน

กระเบื้องขนาด 30 x 30 ซม. ราคา 200 บาท/ตร.ม. พร้อมจมูกบันได PVC

 

 

- เสาบันได

ท่อเหล็กกลม ทาสีน้ำมัน TOA ขนาดและลายตามมาตรฐาน

 

 

- ลูกกรงบันได

ท่อเหล็กกลม ทาสีน้ำมัน ตามมาตรฐานของบริษัท

 

 

- ราวบันได

ท่อเหล็กกลม ทาสีน้ำมัน ตามมาตรฐานของบริษัท

 

 

- ลูกกรงระเบียง

ท่อเหล็กกลม ทาสีน้ำมัน TOA ลวดลายตามแบบ

 

** เนื่องจากวัสดก่อสร้างประเภทไม้ เป็นวัสดุธรรมชาติ จึงสามารถเปลี่ยนสภาพได้ตามสภาวะแวดล้อมอากาศ

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการวัสดุตามความเหมาะสมโดยใช้วัสดุเทียบเท่า

**** บริษัทให้สิทธิ์ลูกค้าเลือกสีและกระเบื้อง สุขภัณฑ์ในระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น หากพ้นระยะที่กำหนด บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการจัดกระเบื้อง สุขภัณฑ์และสีดังกล่าวให้เอง

 

งานรับประกัน

 1. รับประกันโครงสร้าง 10 ปี
 2. รับประกันวัสดุอุปกรณ์ 1 ปี (กรณีใช้งานปกติ)
 3. รับประกันงานระบบไฟฟ้า-ประปา 2 ปี
 4. รับประกันหลังคา CPAC รับประกันหลังคา 5 ปี
 5. รับประกันหลังคา Metal Sheet 3 ปี

 

รายการก่อสร้างไม่รวมรายการวัสดุต่อไปนี้

 1. รื้อถอนบ้านเดิมและ ปรับสภาพพื้นที่ก่อสร้าง เช่น ตัดต้นไม้ใหญ่, ตัดหญ้า
 2. ถมดิน,งานจัดสวนและงานระบบไฟฟ้าภายนอกอาคารและงานประปาภายนอกอาคาร
 3. งานรั้วและประตูรั้ว
 4. งานถนนภายนอกอาคาร
 5. แท็งค์น้ำ, ปั้มน้ำ, สระว่ายน้ำ, บ่อน้ำ
 6. งานตกแต่งภายใน, เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมด
 7. กรณีสถานที่ก่อสร้างไม่มีที่กองวัสดุ และที่พักคนงาน
 8. ค่าใช้จ่ายในการประกันความเสียหายของหมู่บ้านและขออนุญาติผ่านทางหมู่บ้าน
 9. ค่าดำเนินการนอกพื้นที่กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล
 10. ค่าดำเนินการจากอุปสรรคสภาพหน้างาน

 

คิดจะสร้างบ้านคุณภาพ คิดถึง บริษัทรับสร้างบ้าน ARRAY HOME

โทร : 02-541-5141-2 Array รับสร้างบ้าน

สายด่วน : 088-884-4811 Array รับสร้างบ้าน

 

ติดต่อสร้างบ้าน

 • Array Construction Co.,Ltd.
 • 410/46-47 ซอยรัชดาภิเษก 24
 • รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
 • เขตห้วยขวาง กทม. 10310
 • โทร: 02-541-5141-2
 • สายด่วนสร้างบ้าน: 088-884-4811
 • แฟกซ์: 02-541-5143
 • อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.