สเปควัสดุสร้างบ้าน

  • STANDARD
  • LUXURY SPEC
  • ELEGENCE SPEC
  • APARTMENT

สุขภัณฑ์ COTTO สีขาว

 

 

- สุขภัณฑ์สองชิ้น

 

C1391 6L.MAGIC ขาว หรือเทียบเท่า

 

- อ่างล้างหน้า

 

C-05847 OPERA ขาว หรือเทียบเท่า

 

- ก๊อกเดี่ยวอ่างล่างหน้า

CT167D (HM) โครเมี่ยม หรือเทียบเท่า

 

 

- ชุดฝักบัวพร้อมสาย

Z71 (HM) ชุดฝักบัว 1 ฟังก์ชั่น โครเมี่ยม หรือเทียบเท่า

 

 

- กระจกเงา

ขนาด 60 x 80 ซม.

 

 

- สายฉีดชำระ

CT999HNK#WH (HM) 2 ฟังก์ชั่น หรือเทียบเท่า

 

 

- ราวแขวนผ้า

CT0121 (HM) ยาว 60 ซม. หรือเทียบเท่า

 

 

- ที่วางสบู่

CY0122 (HM) โครเมี่ยม หรือเทียบเท่า

 

 

- ที่ใส่กระดาษชำระ

CT0124 (HM) โครเมี่ยม หรือเทียบเท่า

 

 

- สายน้ำดีถัก

Z-403CR 18 โครเมี่ยม หรือเทียบเท่า

 

 

- ก๊อกภายในห้องน้ำ- ซักล้าง

CT-175C11 CENTURY หรือเทียบเท่า

 

 

- ตะแกรงกันกลิ่น

CT-647Z1 (HM) 2 นิ้ว หรือเทียบเท่า

 

 

- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ

ANA หรือเทียบเท่า

 

 

- ท่อน้ำทิ้งกระปุก

CT-680AX (HM) หรือเทียบเท่า

 

 

- สะดืออ่างล้างหน้า

CT665N หรือเทียบเท่า

 

สุขภัณฑ์ แม่บ้าน สีขาว

 

 

- โถชักโครก

 

C1480 ทีน่า Tina (สีขาว) สุขภัณฑ์สองชิ้นใช้น้ำ 6 ลิตร ( หรือเทียบเท่า )

 

- อ่างล้างหน้าชนิดแขวน

 

เคนชิงตัน 20" อ่างล้างหน้าแขวนผนัง C013 (สีขาว) ( หรือเทียบเท่า )

 

 

- ขาตั้งยาว

ขาตั้งเคลือบ เคนชิงตัน 20" C404 (สีขาว) ( หรือเทียบเท่า )

 

 

- ก๊อกภายนอก-ซักล้าง

PM1024Q28( HM ) ( หรือเทียบเท่า )

 

 

- สายฉีดชำระ

CT993H#WH(HM) ( หรือเทียบเท่า )

 

 

- ฝักบัวสายอ่อน

S17( HM ) ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟังก์ชั่น ( หรือเทียบเท่า )

 

 

- ชุดท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าแบบกระปุก

CT680(HM) ( หรือเทียบเท่า )

 

 

- สายน้ำดีอ่างล้างหน้าสเตนเลสถักยาว 18 นิ้ว

Z403( HM ) ( หรือเทียบเท่า )

 

 

- ที่ใส่สบู่

C805 ( หรือเทียบเท่า )

 

 

- ที่ใส่กระดาษชำระ

C815 ( หรือเทียบเท่า )

 

 

- ที่วางของ

C821 ( หรือเทียบเท่า )

 

 

- ราวแขวนผ้า

C812 ( หรือเทียบเท่า )

 

 

- ตะแกรงดักกลิ่น ขนาด 2 นิ้ว

CT647Z1( HM ) ( หรือเทียบเท่า )

 

 

- สต็อปวาล์ว

ANA ( หรือเทียบเท่า )

 

 

- สะดืออ่างล้างหน้า

CT673( HM ) ( หรือเทียบเท่า ) พร้อมวาล์ว 1 ตัว

 

 

- กระจกเงา

PREMA พาโลมา PM91 สีขาว ( หรือเทียบเท่า )

 

** เนื่องจากวัสดก่อสร้างประเภทไม้ เป็นวัสดุธรรมชาติ จึงสามารถเปลี่ยนสภาพได้ตามสภาวะแวดล้อมอากาศ

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการวัสดุตามความเหมาะสมโดยใช้วัสดุเทียบเท่า

**** บริษัทให้สิทธิ์ลูกค้าเลือกสีและกระเบื้อง สุขภัณฑ์ในระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น หากพ้นระยะที่กำหนด บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการจัดกระเบื้อง สุขภัณฑ์และสีดังกล่าวให้เอง

 

งานรับประกัน

 1. รับประกันโครงสร้าง 10 ปี
 2. รับประกันวัสดุอุปกรณ์ 1 ปี (กรณีใช้งานปกติ)
 3. รับประกันงานระบบไฟฟ้า-ประปา 2 ปี
 4. รับประกันหลังคา CPAC รับประกันหลังคา 5 ปี
 5. รับประกันหลังคา Metal Sheet 3 ปี

 

รายการก่อสร้างไม่รวมรายการวัสดุต่อไปนี้

 1. รื้อถอนบ้านเดิมและ ปรับสภาพพื้นที่ก่อสร้าง เช่น ตัดต้นไม้ใหญ่, ตัดหญ้า
 2. ถมดิน,งานจัดสวนและงานระบบไฟฟ้าภายนอกอาคารและงานประปาภายนอกอาคาร
 3. งานรั้วและประตูรั้ว
 4. งานถนนภายนอกอาคาร
 5. แท็งค์น้ำ, ปั้มน้ำ, สระว่ายน้ำ, บ่อน้ำ
 6. งานตกแต่งภายใน, เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมด
 7. กรณีสถานที่ก่อสร้างไม่มีที่กองวัสดุ และที่พักคนงาน
 8. ค่าใช้จ่ายในการประกันความเสียหายของหมู่บ้านและขออนุญาติผ่านทางหมู่บ้าน
 9. ค่าดำเนินการนอกพื้นที่กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล
 10. ค่าดำเนินการจากอุปสรรคสภาพหน้างาน

 

สุขภัณฑ์ COTTO สีขาว

 

 

- สุขภัณฑ์สองชิ้น

 

TF-2793SCW สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น 3.45L.NEWSIBIA

 

- โถปัสสาวะชาย

 

TF-6789 โถปัสสาวะชาย (ไม่รวมอุปกรณ์) สีขาว

 

- อ่างล้างหน้า

TF-0452 อ่างล้างหน้าฝังบน CONCEPT SPHERE

 

 

- ก๊อกเดี่ยวอ่างล่างหน้า

A-0306-10 ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า CYGNET

 

 

- ชุดฝักบัวพร้อมสาย

A-6014-HS ชุดฝักบัวสายอ่อน 3 ระบบ SMART

 

 

- กระจกเงา

สั่งตัดตามขนาดเคาน์เตอร์

 

 

- สายฉีดชำระ

A-5604-WT สายฉีดชำระ CURVE สีขาว

 

 

- ราวแขวนผ้า

K-2801-46-N ราวแขวนผ้า CONCEPT ROUND

 

 

- ที่วางสบู่

K-2801-42-N ที่วางสบู่ CONCEPT ROUND

 

 

-ที่ใส่กระดาษชำระ

K-2801-55-N ที่ใส่กระดาษชำระ CONCEPT ROUND

 

 

- สายน้ำดีถัก

A-800.18-DIY สายน้ำดี 1/2 ยาว 18 นิ้ว

 

 

- ก๊อกภายนอก- ซักล้าง

ก๊อกบ่อ A-7300C รุ่น AMM โครเมี่ยม

 

 

- ตะแกรงกันกลิ่น

A-8208-N ตะแกรงดักกลิ่น 5" สแตนเลส

 

 

- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ

A-4400-SP สต็อปวาล์วโถสุขภัณฑ์ ขนาด 1/2"

 

 

- ท่อน้ำทิ้งกระปุก

A-8106 ท่อน้ำทิ้งแบบกระปุก 25 CM สแตนเลส

 

 

- สะดืออ่างล้างหน้า

A-8016-B-N สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด (ใหญ่)

 

สุขภัณฑ์ แม่บ้าน สีขาว

 

 

- โถชักโครก

 

TF-2398NW สุขภัณฑ์2 ชิ้น 4.5L WINPLUS II

 

- อ่างล้างหน้าชนิดแขวน

 

TF-959S อ่างล้างหน้า COPACABANA สีขาว

 

- ขาตั้งยาว

TF-900P ขาตั้งยาว ยูนิเวอร์เชล์ สีขาว

 

 

- ก๊อกภายนอก-ซักล้าง

ก๊อกบ่อ A-7300C รุ่น AMM โครเมี่ยม

 

 

- สายฉีดชำระ

A-5604-WT สายฉีดชำระ CURVE สีขาว

 

 

- ฝักบัวสายอ่อน

A-6016-HS ชุดฝักบัวสายอ่อน 1 ระบบ SMART

 

 

- ชุดท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าแบบกระปุก

A-8106 ท่อน้ำทิ้งแบบกระปุก 25 CM สแตนเลส

 

 

- สายน้ำดีอ่างล้างหน้าสเตนเลสถักยาว 18 นิ้ว

A-800.18-DIY สายน้ำดี 1/2 ยาว 18 นิ้ว

 

 

- ที่ใส่สบู่

TF-9000 ที่วางสบู่ STANDARD สีขาว

 

 

- ที่ใส่กระดาษชำระ

TF-9011 ที่ใส่กระดาษชำระ STANDARD สีขาว

 

 

- ที่วางของ

TF-9075 หิ้งเคลือบ STANDARD สีขาว

 

 

- ราวแขวนผ้า

TF-9085 ราวแขวนผ้า STANDARD สีขาว ( 65 cm. )

 

 

- ตะแกรงดักกลิ่น ขนาด 2 นิ้ว

A-8200-N ตะแกรงดักกลิ่น 4" สแตนเลส

 

 

- สต็อปวาล์ว

A-4400-SP สต๊อปวาล์วโถสุขภัณฑ์ ขนาด 1/2"

 

 

- สะดืออ่างล้างหน้า

A-8007 สะดืออ่างล้างหน้าแบบตัวล็อก

 

 

- กระจกเงา

กระจก GH-805 สี่เหลี่ยม

 

** เนื่องจากวัสดก่อสร้างประเภทไม้ เป็นวัสดุธรรมชาติ จึงสามารถเปลี่ยนสภาพได้ตามสภาวะแวดล้อมอากาศ

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการวัสดุตามความเหมาะสมโดยใช้วัสดุเทียบเท่า

**** บริษัทให้สิทธิ์ลูกค้าเลือกสีและกระเบื้อง สุขภัณฑ์ในระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น หากพ้นระยะที่กำหนด บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการจัดกระเบื้อง สุขภัณฑ์และสีดังกล่าวให้เอง

 

งานรับประกัน

 1. รับประกันโครงสร้าง 10 ปี
 2. รับประกันวัสดุอุปกรณ์ 1 ปี (กรณีใช้งานปกติ)
 3. รับประกันงานระบบไฟฟ้า-ประปา 2 ปี
 4. รับประกันหลังคา CPAC รับประกันหลังคา 5 ปี
 5. รับประกันหลังคา Metal Sheet 3 ปี

 

รายการก่อสร้างไม่รวมรายการวัสดุต่อไปนี้

 1. รื้อถอนบ้านเดิมและ ปรับสภาพพื้นที่ก่อสร้าง เช่น ตัดต้นไม้ใหญ่, ตัดหญ้า
 2. ถมดิน,งานจัดสวนและงานระบบไฟฟ้าภายนอกอาคารและงานประปาภายนอกอาคาร
 3. งานรั้วและประตูรั้ว
 4. งานถนนภายนอกอาคาร
 5. แท็งค์น้ำ, ปั้มน้ำ, สระว่ายน้ำ, บ่อน้ำ
 6. งานตกแต่งภายใน, เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมด
 7. กรณีสถานที่ก่อสร้างไม่มีที่กองวัสดุ และที่พักคนงาน
 8. ค่าใช้จ่ายในการประกันความเสียหายของหมู่บ้านและขออนุญาติผ่านทางหมู่บ้าน
 9. ค่าดำเนินการนอกพื้นที่กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล
 10. ค่าดำเนินการจากอุปสรรคสภาพหน้างาน

 

สุขภัณฑ์ AMERICAN STANDARD

 

 

- สุขภัณฑ์สองชิ้น

 

TF-2230SC สุขภัณฑ์สองชิ้น 3/4.5 L IDSCLEAR

 

- โถปัสสาวะชาย

 

TF-6728 โถปัสสาวะชายไม่รวมฟลัสวาล์ว สีขาว

 

- อ่างล้างหน้า

WP-F507 อ่างล้างหน้าบนเคาน์เตอร์ NOBILE

 

 

- ก๊อกล้างหน้า

A-1306-10 ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า ACACIA-E

 

 

- ชุดฝักบัวพร้อมสาย

A-6011-HS ชุดฝักบัวสายอ่อน 3 ระบบ SLIM

 

 

- กระจกเงา

สั่งตัดตามขนาดเคาน์เตอร์

 

 

- สายฉีดชำระ

A-4900-CH สายฉีดชำระ SMART โครเมี่ยม

 

 

- ราวแขวนผ้า

K-1393-46-N ราวแขวนผ้า 60 ซม. ACACIA-E

 

 

- ที่วางสบู่

K-1382-42-N ที่ใส่สบู่ ACACIA-E

 

 

-ที่ใส่กระดาษชำระ

K-1387-55-N ที่ใส่กระดาษชำระ ACACIA-E

 

 

- สายน้ำดีถัก

A-800.18-DIY สายน้ำดี 1/2 ยาว 18 นิ้ว

 

 

- ก๊อกภายนอก- ซักล้าง

ก๊อกบ่อ A-7300C รุ่น AMM โครเมี่ยม

 

 

- ตะแกรงกันกลิ่น

A-8208-N ตะแกรงดักกลิ่น 5" สแตนเลส

 

 

- สต็อปวาล์ว

A-4400-SP สต็อปวาล์วโถสุขภัณฑ์ ขนาด 1/2"

 

 

- ท่อน้ำทิ้งกระปุก

ท่อน้ำทิ้งแบบถ้วย A-8102-N โครเมี่ยม

 

 

- สะดืออ่างล้างหน้า

A-8016-B-N สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด (ใหญ่)

 

สุขภัณฑ์ แม่บ้าน สีขาว

 

 

- โถชักโครก

 

TF-2398NW สุขภัณฑ์2 ชิ้น 4.5L WINPLUS II

 

- อ่างล้างหน้าชนิดแขวน

 

TF-959S อ่างล้างหน้า COPACABANA สีขาว

 

- ขาตั้งยาว

TF-900P ขาตั้งยาว ยูนิเวอร์เชล์ สีขาว

 

 

- ก๊อกภายนอก-ซักล้าง

ก๊อกบ่อ A-7300C รุ่น AMM โครเมี่ยม

 

 

- สายฉีดชำระ

A-5604-WT สายฉีดชำระ CURVE สีขาว

 

 

- ฝักบัวสายอ่อน

A-6016-HS ชุดฝักบัวสายอ่อน 1 ระบบ SMART

 

 

- ชุดท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าแบบกระปุก

A-8106 ท่อน้ำทิ้งแบบกระปุก 25 CM สแตนเลส

 

 

- สายน้ำดีอ่างล้างหน้าสเตนเลสถักยาว 18 นิ้ว

A-800.18-DIY สายน้ำดี 1/2 ยาว 18 นิ้ว

 

 

- ที่ใส่สบู่

TF-9000 ที่วางสบู่ STANDARD สีขาว

 

 

- ที่ใส่กระดาษชำระ

TF-9011 ที่ใส่กระดาษชำระ STANDARD สีขาว

 

 

- ที่วางของ

TF-9075 หิ้งเคลือบ STANDARD สีขาว

 

 

- ราวแขวนผ้า

TF-9085 ราวแขวนผ้า STANDARD สีขาว ( 65 cm. )

 

 

- ตะแกรงดักกลิ่น ขนาด 2 นิ้ว

A-8200-N ตะแกรงดักกลิ่น 4" สแตนเลส

 

 

- สต็อปวาล์ว

A-4400-SP สต๊อปวาล์วโถสุขภัณฑ์ ขนาด 1/2"

 

 

- สะดืออ่างล้างหน้า

A-8007 สะดืออ่างล้างหน้าแบบตัวล็อก

 

 

- กระจกเงา

กระจก GH-805 สี่เหลี่ยม

 

** เนื่องจากวัสดก่อสร้างประเภทไม้ เป็นวัสดุธรรมชาติ จึงสามารถเปลี่ยนสภาพได้ตามสภาวะแวดล้อมอากาศ

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการวัสดุตามความเหมาะสมโดยใช้วัสดุเทียบเท่า

**** บริษัทให้สิทธิ์ลูกค้าเลือกสีและกระเบื้อง สุขภัณฑ์ในระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น หากพ้นระยะที่กำหนด บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการจัดกระเบื้อง สุขภัณฑ์และสีดังกล่าวให้เอง

 

งานรับประกัน

 1. รับประกันโครงสร้าง 10 ปี
 2. รับประกันวัสดุอุปกรณ์ 1 ปี (กรณีใช้งานปกติ)
 3. รับประกันงานระบบไฟฟ้า-ประปา 2 ปี
 4. รับประกันหลังคา CPAC รับประกันหลังคา 5 ปี
 5. รับประกันหลังคา Metal Sheet 3 ปี

 

รายการก่อสร้างไม่รวมรายการวัสดุต่อไปนี้

 1. รื้อถอนบ้านเดิมและ ปรับสภาพพื้นที่ก่อสร้าง เช่น ตัดต้นไม้ใหญ่, ตัดหญ้า
 2. ถมดิน,งานจัดสวนและงานระบบไฟฟ้าภายนอกอาคารและงานประปาภายนอกอาคาร
 3. งานรั้วและประตูรั้ว
 4. งานถนนภายนอกอาคาร
 5. แท็งค์น้ำ, ปั้มน้ำ, สระว่ายน้ำ, บ่อน้ำ
 6. งานตกแต่งภายใน, เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมด
 7. กรณีสถานที่ก่อสร้างไม่มีที่กองวัสดุ และที่พักคนงาน
 8. ค่าใช้จ่ายในการประกันความเสียหายของหมู่บ้านและขออนุญาติผ่านทางหมู่บ้าน
 9. ค่าดำเนินการนอกพื้นที่กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล
 10. ค่าดำเนินการจากอุปสรรคสภาพหน้างาน

 

สุขภัณฑ์ COTTO สีขาว

 

 

- สุขภัณฑ์สองชิ้น

 

ทีน่า C1480 ขาว สุขภัณฑ์สองชิ้น ใช้น้ำ 6 ลิตร (สีขาว) หรือเทียบเท่า

 

- อ่างล้างหน้า

เคนชิงตัน 20" อ่างล้างหน้าแขวนผนัง C013 (สีขาว) หรือเทียบเท่า

 

 

- ขาตั้งยาว

ขาตั้งเคลือบ เคนชิงตัน 20" C404 (สีขาว) หรือเทียบเท่า

 

 

- วาล์วเปิด - ปิดน้ำ สำหรับฝักบัว

PM1021Q28 (HM) หรือเทียบเท่า

 

 

- ชุดสายฉีดชำระ

CT993H#WH (HM) หรือเทียบเท่า

 

 

- ชุดท่อน้ำทิ้ง

CT680 (HM) หรือเทียบเท่า

 

 

- สายน้ำดี

Z403 (HM) หรือเทียบเท่า

 

 

- กระจกเงา

45 x 60 ซม. ทรงรี หรือเทียบเท่า

 

 

-ที่ใส่กระดาษชำระ

PM014 (HM) หรือเทียบเท่า

 

 

- ที่ใส่สบู่

PM015 (HM) หรือเทียบเท่า

 

 

- สต็อปวาล์ว

ANA หรือเทียบเท่า

 

 

- หิ้งวางของ

PM011 (HM) หรือเทียบเท่า

 

 

- ก๊อกระเบียงภายนอก

PM1024Q28 (HM) หรือเทียบเท่า

 

 

- ตะแกรงกักกลิ่นสแตนเลสเหลี่ยมเกลียว 2 นิ้ว

PM1024Q28 ( HM ) ( หรือเทียบเท่า )

 

 

- สะดืออ่างล้างหน้า

 

CT673 (HM) หรือเทียบเท่า

 

- ราวแขวน

PM012 (HM) หรือเทียบเท่า

 

** เนื่องจากวัสดก่อสร้างประเภทไม้ เป็นวัสดุธรรมชาติ จึงสามารถเปลี่ยนสภาพได้ตามสภาวะแวดล้อมอากาศ

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการวัสดุตามความเหมาะสมโดยใช้วัสดุเทียบเท่า

**** บริษัทให้สิทธิ์ลูกค้าเลือกสีและกระเบื้อง สุขภัณฑ์ในระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น หากพ้นระยะที่กำหนด บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการจัดกระเบื้อง สุขภัณฑ์และสีดังกล่าวให้เอง

 

งานรับประกัน

 1. รับประกันโครงสร้าง 10 ปี
 2. รับประกันวัสดุอุปกรณ์ 1 ปี (กรณีใช้งานปกติ)
 3. รับประกันงานระบบไฟฟ้า-ประปา 2 ปี
 4. รับประกันหลังคา CPAC รับประกันหลังคา 5 ปี
 5. รับประกันหลังคา Metal Sheet 3 ปี

 

รายการก่อสร้างไม่รวมรายการวัสดุต่อไปนี้

 1. รื้อถอนบ้านเดิมและ ปรับสภาพพื้นที่ก่อสร้าง เช่น ตัดต้นไม้ใหญ่, ตัดหญ้า
 2. ถมดิน,งานจัดสวนและงานระบบไฟฟ้าภายนอกอาคารและงานประปาภายนอกอาคาร
 3. งานรั้วและประตูรั้ว
 4. งานถนนภายนอกอาคาร
 5. แท็งค์น้ำ, ปั้มน้ำ, สระว่ายน้ำ, บ่อน้ำ
 6. งานตกแต่งภายใน, เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมด
 7. กรณีสถานที่ก่อสร้างไม่มีที่กองวัสดุ และที่พักคนงาน
 8. ค่าใช้จ่ายในการประกันความเสียหายของหมู่บ้านและขออนุญาติผ่านทางหมู่บ้าน
 9. ค่าดำเนินการนอกพื้นที่กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล
 10. ค่าดำเนินการจากอุปสรรคสภาพหน้างาน

 

คิดจะสร้างบ้านคุณภาพ คิดถึง บริษัทรับสร้างบ้าน ARRAY HOME

โทร : 02-541-5141-2 Array รับสร้างบ้าน

สายด่วน : 088-884-4811 Array รับสร้างบ้าน

ติดต่อสร้างบ้าน

 • Array Construction Co.,Ltd.
 • 410/46-47 ซอยรัชดาภิเษก 24
 • รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
 • เขตห้วยขวาง กทม. 10310
 • โทร: 02-541-5141-2
 • สายด่วนสร้างบ้าน: 088-884-4811
 • แฟกซ์: 02-541-5143
 • อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.