สเปควัสดุสร้างบ้าน

  • STANDARD
  • LUXURY SPEC
  • ELEGENCE SPEC
  • APARTMENT

งานประปา และสุขาภิบาล

 

 

- ท่อเมนจากมิเตอร์ถึงตัวบ้าน

 

ท่อ PVC สีฟ้า ขนาด 3/4'' ภายนอก วางยาวตามความเป็นจริงไม่เกิน 15 ม.

 

- ท่อเมนภายใน ( น้ำดี )

 

ท่อ PVC สีฟ้า ขนาด 1” CLASS 13.5 ของเครือซีเมนต์ไทย

 

- ท่อแยกภายใน ( น้ำดี เข้าระบบต่างๆ )

 

ท่อ PVC สีฟ้า ขนาด ½” CLASS 13.5 ของเครือซีเมนต์ไทย

 

- ท่อเมนโสโครก

 

ท่อ PVC สีฟ้า ขนาด 4” CLASS 8.5 ของเครือซีเมนต์ไทย ยาวถึงถังบำบัด

 

- ท่อระบายอากาศ

 

ท่อ PVC สีฟ้า ขนาด 1½”CLASS 8.5 ของเครือซีเมนต์ไทย

 

- ท่อน้ำทิ้ง ( ส่วนอาบน้ำ )

 

ท่อ PVC สีฟ้า ขนาด 2” CLASS 8.5 ของเครือซีเมนต์ไทย และ ฝา ขนาด 3"

 

- FLOOR DRAIN ( ระเบียง )

 

ตะแกรงรังผึ้งปากขนาด 3" และ ท่อ ขนาด 3"

 

- ROOF DRAIN ( ดาดฟ้า )

 

ตะแกรงหัวกระโหลกเหล็กหล่อขนาด 4" CLASS 8.5" และ ท่อ ขนาด 4"

 

- ก๊อกสนาม

 

SUNWA 2 จุด กำหนดตามแบบ

 

- ท่อระบายน้ำนอกอาคาร

 

ท่อใยหินขนาด 6” พร้อมบ่อพักทุกระยะ 6 m ความยาวไม่เกิน 15 m จากตัวอาคารถึงบ่อพักสาธารณะ

 

- ระบบบำบัดสิ่งปฎิกูล

 

ถังชีวอนามัยสำเร็จรูปยี่ห้อ DMAX ขนาดและจำนวนจุดตามมาตราฐานวิศวกร

 

- ถังดักไขมัน

 

ถังดักไขมัน ยี่ห้อ DMAX แบบฝังดินขนาด ตามมาตราฐานวิศวกรกำหนด

 

- รางระบายน้ำหลังคา (ตัดชายคา)

 

สแตนเลส (คุณสนมบัติตามผู้ผลิต) ตะแกรงหัวกะโหลกขนาด 4" และ ท่อขนาด 4"

 

** เนื่องจากวัสดก่อสร้างประเภทไม้ เป็นวัสดุธรรมชาติ จึงสามารถเปลี่ยนสภาพได้ตามสภาวะแวดล้อมอากาศ

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการวัสดุตามความเหมาะสมโดยใช้วัสดุเทียบเท่า

**** บริษัทให้สิทธิ์ลูกค้าเลือกสีและกระเบื้อง สุขภัณฑ์ในระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น หากพ้นระยะที่กำหนด บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการจัดกระเบื้อง สุขภัณฑ์และสีดังกล่าวให้เอง

 

งานรับประกัน

 1. รับประกันโครงสร้าง 10 ปี
 2. รับประกันวัสดุอุปกรณ์ 1 ปี (กรณีใช้งานปกติ)
 3. รับประกันงานระบบไฟฟ้า-ประปา 2 ปี
 4. รับประกันหลังคา CPAC รับประกันหลังคา 5 ปี
 5. รับประกันหลังคา Metal Sheet 3 ปี

 

รายการก่อสร้างไม่รวมรายการวัสดุต่อไปนี้

 1. รื้อถอนบ้านเดิมและ ปรับสภาพพื้นที่ก่อสร้าง เช่น ตัดต้นไม้ใหญ่, ตัดหญ้า
 2. ถมดิน,งานจัดสวนและงานระบบไฟฟ้าภายนอกอาคารและงานประปาภายนอกอาคาร
 3. งานรั้วและประตูรั้ว
 4. งานถนนภายนอกอาคาร
 5. แท็งค์น้ำ, ปั้มน้ำ, สระว่ายน้ำ, บ่อน้ำ
 6. งานตกแต่งภายใน, เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมด
 7. กรณีสถานที่ก่อสร้างไม่มีที่กองวัสดุ และที่พักคนงาน
 8. ค่าใช้จ่ายในการประกันความเสียหายของหมู่บ้านและขออนุญาติผ่านทางหมู่บ้าน
 9. ค่าดำเนินการนอกพื้นที่กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล
 10. ค่าดำเนินการจากอุปสรรคสภาพหน้างาน

 

งานประปา และสุขาภิบาล

 

 

- ท่อเมนจากมิเตอร์ถึงตัวบ้าน

 

ท่อ PVC สีฟ้า ขนาด 3/4'' ภายนอก วางยาวตามความเป็นจริงไม่เกิน 15 ม.

 

- ท่อเมนภายใน ( น้ำดี )

 

ท่อ PVC สีฟ้า ขนาด 1” CLASS 13.5 ของเครือซีเมนต์ไทย

 

- ท่อแยกภายใน ( น้ำดีเข้าระบบต่างๆ )

 

ท่อ PVC สีฟ้า ขนาด ½” CLASS 13.5 ของเครือซีเมนต์ไทย

 

- ท่อเมนโสโครก

 

ท่อ PVC สีฟ้า ขนาด 4” CLASS 8.5 ของเครือซีเมนต์ไทยยาวถึงถังบำบัด

 

- ท่อระบายอากาศ

 

ท่อ PVC สีฟ้า ขนาด 1½”CLASS 8.5 ของเครือซีเมนต์ไทย

 

- ท่อน้ำทิ้ง ( ส่วนอาบน้ำ )

 

ท่อ PVC สีฟ้า ขนาด 2” CLASS 8.5 ของเครือซีเมนต์ไทย และ ฝา ขนาด 3"

 

- FLOOR DRAIN ระเบียง

 

ตะแกรงรังผึ้งปากขนาด 3" และ ท่อ ขนาด 3"

 

- ROOF DRAIN ดาดฟ้า

 

ตะแกรงหัวกระโหลกเหล็กหล่อขนาด 4" CLASS 8.5" และ ท่อ ขนาด 4"

 

- ก๊อกสนาม

 

SUNWA 2 จุด กำหนดตามแบบ

 

- ท่อระบายน้ำนอกอาคาร

 

ท่อใยหินขนาด 6” พร้อมบ่อพักทุกระยะ 6 m ความยาวไม่เกิน 15 m จากตัวอาคารถึงบ่อพักสาธารณะ

 

- ระบบบำบัดสิ่งปฎิกูล

 

ถังชีวอนามัยสำเร็จรูปยี่ห้อ DMAX ขนาดและจำนวนจุดตามมาตราฐานวิศวกร

 

- ถังดักไขมัน

 

ถังดักไขมัน ยี่ห้อ DMAX แบบฝังดินขนาด ตามมาตราฐานวิศวกรกำหนด

 

** เนื่องจากวัสดก่อสร้างประเภทไม้ เป็นวัสดุธรรมชาติ จึงสามารถเปลี่ยนสภาพได้ตามสภาวะแวดล้อมอากาศ

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการวัสดุตามความเหมาะสมโดยใช้วัสดุเทียบเท่า

**** บริษัทให้สิทธิ์ลูกค้าเลือกสีและกระเบื้อง สุขภัณฑ์ในระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น หากพ้นระยะที่กำหนด บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการจัดกระเบื้อง สุขภัณฑ์และสีดังกล่าวให้เอง

 

งานรับประกัน

 1. รับประกันโครงสร้าง 10 ปี
 2. รับประกันวัสดุอุปกรณ์ 1 ปี (กรณีใช้งานปกติ)
 3. รับประกันงานระบบไฟฟ้า-ประปา 2 ปี
 4. รับประกันหลังคา CPAC รับประกันหลังคา 5 ปี
 5. รับประกันหลังคา Metal Sheet 3 ปี

 

รายการก่อสร้างไม่รวมรายการวัสดุต่อไปนี้

 1. รื้อถอนบ้านเดิมและ ปรับสภาพพื้นที่ก่อสร้าง เช่น ตัดต้นไม้ใหญ่, ตัดหญ้า
 2. ถมดิน,งานจัดสวนและงานระบบไฟฟ้าภายนอกอาคารและงานประปาภายนอกอาคาร
 3. งานรั้วและประตูรั้ว
 4. งานถนนภายนอกอาคาร
 5. แท็งค์น้ำ, ปั้มน้ำ, สระว่ายน้ำ, บ่อน้ำ
 6. งานตกแต่งภายใน, เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมด
 7. กรณีสถานที่ก่อสร้างไม่มีที่กองวัสดุ และที่พักคนงาน
 8. ค่าใช้จ่ายในการประกันความเสียหายของหมู่บ้านและขออนุญาติผ่านทางหมู่บ้าน
 9. ค่าดำเนินการนอกพื้นที่กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล
 10. ค่าดำเนินการจากอุปสรรคสภาพหน้างาน

 

งานประปา และสุขาภิบาล


- ท่อเมนจากมิเตอร์ถึงตัวบ้าน

ท่อ PVC สีฟ้า ขนาด 3/4''ภายนอก วางยาวตามความเป็นจริงไม่เกิน 25 ม.


- ท่อเมนภายใน ( น้ำดี )

ท่อ PVC สีฟ้า ขนาด 1” CLASS 13.5 ของเครือซีเมนต์ไทย


- ท่อน้ำร้อน

ท่อ PPR ( 80 ) ไปยังก๊อกผสมล้างหน้าและก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ เฉพาะที่มีอ่างอาบน้ำ


- ท่อแยกภายใน ( น้ำดีเข้าระบบต่างๆ )

ท่อ PVC สีฟ้า ขนาด ½” CLASS 13.5 ของเครือซีเมนต์ไทย


- ท่อเมนโสโครก

ท่อ PVC สีฟ้า ขนาด 4” CLASS 8.5 ของเครือซีเมนต์ไทย


- ท่อระบายอากาศ

ท่อ PVC สีฟ้า ขนาด 2” CLASS 8.5 ของเครือซีเมนต์ไทย


- ท่อน้ำทิ้ง ( ส่วนอาบน้ำ )

ท่อ PVC สีฟ้า ขนาดฝา 3" ,ขนาดท่อ 2” CLASS 8.5 ของเครือซีเมนต์ไทย


- FLOOR DRAIN ระเบียง

ตะแกรงรังผึ้งสแตนเลส ขนาดปาก 3" ขนาดท่อ 3"


- ROOF DRAIN ดาดฟ้า

ตะแกรงหัวกระโหลกเหล็กหล่อขนาด 4" CLASS 8.5" และ ท่อ ขนาด 4"


- ท่อระบายน้ำนอกอาคาร

ท่อใยหินขนาด 6” พร้อมบ่อพักทุกระยะ 6 m ความยาวไม่เกิน 25 m จากตัวอาคารถึงบ่อพักสาธารณะ


- ระบบบำบัดสิ่งปฎิกูล

ถังชีวอนามัยสำเร็จรูป DOSSหรือเทียบเท่า ขนาดและจำนวนจุดตามระบุในแบบก่อสร้าง


- ถังดักไขมันสำเร็จรูป

ถังดักไขมัน ยี่ห้อ DOSS หรือเทียบเท่าตามสเปคที่กำหนด ขนาด 40 ลิตร จำนวน 6-10 คน


- ก๊อกสนาม

SUNWA 4 จุด


- รางระบายน้ำ

WINSOR มาตรฐานตามผู้ผลิตกำหนด และตามแบบที่สถาปนิกกำหนด** เนื่องจากวัสดก่อสร้างประเภทไม้ เป็นวัสดุธรรมชาติ จึงสามารถเปลี่ยนสภาพได้ตามสภาวะแวดล้อมอากาศ

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการวัสดุตามความเหมาะสมโดยใช้วัสดุเทียบเท่า

**** บริษัทให้สิทธิ์ลูกค้าเลือกสีและกระเบื้อง สุขภัณฑ์ในระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น หากพ้นระยะที่กำหนด บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการจัดกระเบื้อง สุขภัณฑ์และสีดังกล่าวให้เอง


งานรับประกัน

 1. รับประกันโครงสร้าง 10 ปี
 2. รับประกันวัสดุอุปกรณ์ 1 ปี (กรณีใช้งานปกติ)
 3. รับประกันงานระบบไฟฟ้า-ประปา 2 ปี
 4. รับประกันหลังคา CPAC รับประกันหลังคา 5 ปี
 5. รับประกันหลังคา Metal Sheet 3 ปี

รายการก่อสร้างไม่รวมรายการวัสดุต่อไปนี้

 1. รื้อถอนบ้านเดิมและ ปรับสภาพพื้นที่ก่อสร้าง เช่น ตัดต้นไม้ใหญ่, ตัดหญ้า
 2. ถมดิน,งานจัดสวนและงานระบบไฟฟ้าภายนอกอาคารและงานประปาภายนอกอาคาร
 3. งานรั้วและประตูรั้ว
 4. งานถนนภายนอกอาคาร
 5. แท็งค์น้ำ, ปั้มน้ำ, สระว่ายน้ำ, บ่อน้ำ
 6. งานตกแต่งภายใน, เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมด
 7. กรณีสถานที่ก่อสร้างไม่มีที่กองวัสดุ และที่พักคนงาน
 8. ค่าใช้จ่ายในการประกันความเสียหายของหมู่บ้านและขออนุญาติผ่านทางหมู่บ้าน
 9. ค่าดำเนินการนอกพื้นที่กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล
 10. ค่าดำเนินการจากอุปสรรคสภาพหน้างาน

 

งานประปา และสุขาภิบาล

 

 

- ท่อประปา

 

ท่อ PVC สีฟ้า ขนาด 3/4'' ภายนอก

 

 

- ท่อเมนจากมิเตอร์ถึงตัวอาคาร

 

ความยาวตามจริง แต่ไม่เกิน 30.00 เมตร

 

 

- ท่อเมนภายใน

 

ท่อ PVC สีฟ้า ขนาด 1” CLASS 13.5 ของเครือซีเมนต์ไทย

 

 

- ท่อแยกภายใน

 

ท่อ PVC สีฟ้า ขนาด ½” CLASS 13.5 ของเครือซีเมนต์ไทย

 

 

- ท่อโสโครก

 

ท่อ PVC สีฟ้า ขนาด 4” CLASS 8.5 ของเครือซีเมนต์ไทย

 

 

- ท่อระบายอากาศ

 

ท่อ PVC สีฟ้า ขนาด 2'' CLASS 8.5 ของเครือซีเมนต์ไทย

 

 

- ท่อน้ำทิ้ง

 

ท่อ PVC สีฟ้า ขนาด 2” CLASS 8.5 ของเครือซีเมนต์ไทย

 

 

- FLOOR DRAIN ระเบียง

 

ตะแกรงรังผึ้ง ขนาดปากท่อ 3" และขนาดท่อ 2''

 

 

- ROOF DRAIN ดาดฟ้า

 

ตะแกรงหัวกระโหลกเหล็กหล่อ ขนาดปากท่อ 4'' และขนาดท่อ 4"

 

 

- ท่อระบายน้ำนอกอาคาร

 

ท่อใยหินขนาด 6” พร้อมบ่อพักทุกระยะ 6.00 เมตร ความยาวไม่เกิน 25.00 เมตร จากตัวอาคาร ถึงบ่อพักสาธารณะ

 

 

- ระบบบำบัดสิ่งปฎิกูล

 

ท่อใยหินขนาด 6” พร้อมบ่อพักทุกระยะ 6 m ความยาวไม่เกิน 15 m จากตัวอาคารถึงบ่อพักสาธารณะ

 

 

- ระบบบำบัดสิ่งปฎิกูล

 

ถังชีวอนามัยสำเร็จรูป DMAX ขนาด และจำนวนจุด ตามที่ระบุในแบบก่อสร้าง

 

 

- ถังดักไขมันสำเร็จรูป

 

ถังดักไขมัน ยี่ห้อ DMAX ตามสเปคที่บริษัทฯ กำหนด

 

 

- ก๊อกสนาม

 

ก๊อกซันวา 2 จุด

 

** เนื่องจากวัสดก่อสร้างประเภทไม้ เป็นวัสดุธรรมชาติ จึงสามารถเปลี่ยนสภาพได้ตามสภาวะแวดล้อมอากาศ

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการวัสดุตามความเหมาะสมโดยใช้วัสดุเทียบเท่า

**** บริษัทให้สิทธิ์ลูกค้าเลือกสีและกระเบื้อง สุขภัณฑ์ในระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น หากพ้นระยะที่กำหนด บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการจัดกระเบื้อง สุขภัณฑ์และสีดังกล่าวให้เอง

 

งานรับประกัน

 1. รับประกันโครงสร้าง 10 ปี
 2. รับประกันวัสดุอุปกรณ์ 1 ปี (กรณีใช้งานปกติ)
 3. รับประกันงานระบบไฟฟ้า-ประปา 2 ปี
 4. รับประกันหลังคา CPAC รับประกันหลังคา 5 ปี
 5. รับประกันหลังคา Metal Sheet 3 ปี

 

รายการก่อสร้างไม่รวมรายการวัสดุต่อไปนี้

 1. รื้อถอนบ้านเดิมและ ปรับสภาพพื้นที่ก่อสร้าง เช่น ตัดต้นไม้ใหญ่, ตัดหญ้า
 2. ถมดิน,งานจัดสวนและงานระบบไฟฟ้าภายนอกอาคารและงานประปาภายนอกอาคาร
 3. งานรั้วและประตูรั้ว
 4. งานถนนภายนอกอาคาร
 5. แท็งค์น้ำ, ปั้มน้ำ, สระว่ายน้ำ, บ่อน้ำ
 6. งานตกแต่งภายใน, เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมด
 7. กรณีสถานที่ก่อสร้างไม่มีที่กองวัสดุ และที่พักคนงาน
 8. ค่าใช้จ่ายในการประกันความเสียหายของหมู่บ้านและขออนุญาติผ่านทางหมู่บ้าน
 9. ค่าดำเนินการนอกพื้นที่กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล
 10. ค่าดำเนินการจากอุปสรรคสภาพหน้างาน

 

ติดต่อสร้างบ้าน

 • Array Construction Co.,Ltd.
 • 410/46-47 ซอยรัชดาภิเษก 24
 • รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
 • เขตห้วยขวาง กทม. 10310
 • โทร: 02-541-5141-2
 • สายด่วนสร้างบ้าน: 088-884-4811
 • แฟกซ์: 02-541-5143
 • อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.