สเปควัสดุสร้างบ้าน

  • STANDARD
  • LUXURY SPEC
  • ELEGENCE SPEC
  • APARTMENT

งานระบบไฟฟ้า

 

 

- ขนาดมิเตอร์ไฟฟ้ามาตรฐาน

 

ขนาด 30/100 AMP (1 เฟส 2 สายตามแบบ) สำหรับบ้านราคา 5 -10ล้านบาท

 

- สายไฟร้อยท่อพีวีซีสีเหลืองเต็มระบบฝังหนัง

 

สายไฟ YAZAKI หรือ BANGKOK CABLE

 

- สวิทซ์ เปิด/ปิด ชนิดฝัง

 

PANASONIC สีขาว รุ่น WIDE SERIES

 

- เต้ารับไฟฟ้า(ปลั้ก)ชนิดฝัง

 

PANASONIC สีขาว รุ่น Wide series refina (เลือกสีได้) สำหรับภายใน ห้องครัว 4 จุด, ห้องรับแขก 4 จุด, ห้องนั่งเล่น 4 จุด, ห้องนอน 4 จุด, ห้องน้ำ 1 จุด(ทุกห้องน้ำ) สำหรับภายนอก โรงรถ 2 จุด, ซักล้าง 2 จุด

 

 

- โคมดาว์ไลท์

 

โคมดาวน์ไลท์ขอบขาว รีแฟร็กสีเงินขนาด 4 นิ้ว ห้องละ 4 จุด (ไม่รวมหลอดไฟ)

 

- เดินสายไฟเครื่องปรับอากาศ

 

ทิ้งจุดไว้ให้ จำนวน 3 จุด

 

- เดินสายไฟเครื่องทำน้ำอุ่น

 

ทิ้งจุดไว้ให้ จำนวน 2 จุด

 

- เดินสายไฟสำหรับ(รอบอาคาร)18W

 

ทิ้งจุดไว้ให้ จำนวน 2 จุด

 

- เดินสาย TV (สาย RG6 )

 

ทิ้งจุดไว้ให้ จำนวน 2 จุด

 

- เดินสาย TEL

 

ทิ้งจุดไว้ให้ จำนวน 1 จุด

 

- แผงควบคุม SQUARE D

 

ขนาดและจำนวน ตามแบบ เบรกเกอร์กันดูด จำนวน 2 จุด ( SQUARE D )

 

- สวิทซ์กริ่งหน้าบ้าน

 

จำนวน 1 จุด ความยาว 15 เมตร ( PANASONIC สีขาว รุ่น WIDE SERIES )

 

- สายเมนไฟฟ้านอกอาคาร

 

เดินลอยความยาวตามความเป็นจริงแต่ไม่เกิน 15 เมตร

 

** เนื่องจากวัสดก่อสร้างประเภทไม้ เป็นวัสดุธรรมชาติ จึงสามารถเปลี่ยนสภาพได้ตามสภาวะแวดล้อมอากาศ

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการวัสดุตามความเหมาะสมโดยใช้วัสดุเทียบเท่า

**** บริษัทให้สิทธิ์ลูกค้าเลือกสีและกระเบื้อง สุขภัณฑ์ในระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น หากพ้นระยะที่กำหนด บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการจัดกระเบื้อง สุขภัณฑ์และสีดังกล่าวให้เอง

 

งานรับประกัน

 1. รับประกันโครงสร้าง 10 ปี
 2. รับประกันวัสดุอุปกรณ์ 1 ปี (กรณีใช้งานปกติ)
 3. รับประกันงานระบบไฟฟ้า-ประปา 2 ปี
 4. รับประกันหลังคา CPAC รับประกันหลังคา 5 ปี
 5. รับประกันหลังคา Metal Sheet 3 ปี

 

รายการก่อสร้างไม่รวมรายการวัสดุต่อไปนี้

 1. รื้อถอนบ้านเดิมและ ปรับสภาพพื้นที่ก่อสร้าง เช่น ตัดต้นไม้ใหญ่, ตัดหญ้า
 2. ถมดิน,งานจัดสวนและงานระบบไฟฟ้าภายนอกอาคารและงานประปาภายนอกอาคาร
 3. งานรั้วและประตูรั้ว
 4. งานถนนภายนอกอาคาร
 5. แท็งค์น้ำ, ปั้มน้ำ, สระว่ายน้ำ, บ่อน้ำ
 6. งานตกแต่งภายใน, เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมด
 7. กรณีสถานที่ก่อสร้างไม่มีที่กองวัสดุ และที่พักคนงาน
 8. ค่าใช้จ่ายในการประกันความเสียหายของหมู่บ้านและขออนุญาติผ่านทางหมู่บ้าน
 9. ค่าดำเนินการนอกพื้นที่กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล
 10. ค่าดำเนินการจากอุปสรรคสภาพหน้างาน

 

 

- สวิทซ์ เปิด/ปิด ชนิดฝัง

 

PANASONIC สีขาว รุ่น WIDE SERIES

 

- เต้ารับไฟฟ้า(ปลั้ก)ชนิดฝัง

 

PANASONIC สีขาว รุ่น Wide series refina (เลือกสีได้) สำหรับภายใน ห้องครัว 4 จุด, ห้องรับแขก 4 จุด, ห้องนั่งเล่น 4 จุด, ห้องนอน 4 จุด, ห้องน้ำ 1 จุด(ทุกห้องน้ำ) สำหรับภายนอก โรงรถ 2 จุด, ซักล้าง 2 จุด

 

 

- โคมดาว์ไลท์

 

โคมดาวน์ไลท์ขอบขาว รีแฟร็กสีเงินขนาด 4 นิ้ว ห้องละ 4 จุด (ไม่รวมหลอดไฟ)

 

- เดินสายไฟเครื่องปรับอากาศ

 

ทิ้งจุดไว้ให้ จำนวน 3 จุด

 

- เดินสายไฟเครื่องทำน้ำอุ่น

 

ทิ้งจุดไว้ให้ จำนวน 2 จุด

 

- เดินสายไฟสำหรับ(รอบอาคาร)18W

 

ทิ้งจุดไว้ให้ จำนวน 2 จุด

 

- เดินสาย TV (สาย RG6 )

 

ทิ้งจุดไว้ให้ จำนวน 2 จุด

 

- เดินสาย TEL

 

ทิ้งจุดไว้ให้ จำนวน 1 จุด

 

- แผงควบคุม SQUARE D

 

ขนาดและจำนวน ตามแบบ เบรกเกอร์กันดูด จำนวน 2 จุด ( SQUARE D )

 

- สวิทซ์กริ่งหน้าบ้าน

 

จำนวน 1 จุด ความยาว 15 เมตร ( PANASONIC สีขาว รุ่น WIDE SERIES )

 

- สายเมนไฟฟ้านอกอาคาร

 

เดินลอยความยาวตามความเป็นจริงแต่ไม่เกิน 15 เมตร

 

** เนื่องจากวัสดก่อสร้างประเภทไม้ เป็นวัสดุธรรมชาติ จึงสามารถเปลี่ยนสภาพได้ตามสภาวะแวดล้อมอากาศ

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการวัสดุตามความเหมาะสมโดยใช้วัสดุเทียบเท่า

**** บริษัทให้สิทธิ์ลูกค้าเลือกสีและกระเบื้อง สุขภัณฑ์ในระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น หากพ้นระยะที่กำหนด บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการจัดกระเบื้อง สุขภัณฑ์และสีดังกล่าวให้เอง

 

งานรับประกัน

 1. รับประกันโครงสร้าง 10 ปี
 2. รับประกันวัสดุอุปกรณ์ 1 ปี (กรณีใช้งานปกติ)
 3. รับประกันงานระบบไฟฟ้า-ประปา 2 ปี
 4. รับประกันหลังคา CPAC รับประกันหลังคา 5 ปี
 5. รับประกันหลังคา Metal Sheet 3 ปี

 

รายการก่อสร้างไม่รวมรายการวัสดุต่อไปนี้

 1. รื้อถอนบ้านเดิมและ ปรับสภาพพื้นที่ก่อสร้าง เช่น ตัดต้นไม้ใหญ่, ตัดหญ้า
 2. ถมดิน,งานจัดสวนและงานระบบไฟฟ้าภายนอกอาคารและงานประปาภายนอกอาคาร
 3. งานรั้วและประตูรั้ว
 4. งานถนนภายนอกอาคาร
 5. แท็งค์น้ำ, ปั้มน้ำ, สระว่ายน้ำ, บ่อน้ำ
 6. งานตกแต่งภายใน, เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมด
 7. กรณีสถานที่ก่อสร้างไม่มีที่กองวัสดุ และที่พักคนงาน
 8. ค่าใช้จ่ายในการประกันความเสียหายของหมู่บ้านและขออนุญาติผ่านทางหมู่บ้าน
 9. ค่าดำเนินการนอกพื้นที่กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล
 10. ค่าดำเนินการจากอุปสรรคสภาพหน้างาน

 

งานระบบไฟฟ้า

 

 

- ขนาดมิเตอร์ไฟฟ้ามาตรฐาน

 

ขนาด 30/100 AMP (1 เฟส 2 สายตามแบบ) สำหรับบ้านราคา 5 -10ล้านบาท

 

- สายไฟร้อยท่อพีวีซีสีเหลืองเต็มระบบฝังหนัง

 

สายไฟ YAZAKI หรือ BANGKOK CABLE

 

- สวิทซ์ เปิด/ปิด ชนิดฝัง

 

PANASONIC สีขาว รุ่น WIDE SERIES NEOLINE

 

- เต้ารับไฟฟ้า(ปลั้ก)ชนิดฝัง

 

PANASONIC สีขาว รุ่น WIDE SERIES NEOLINE สำหรับภายใน ห้องครัว 3 จุด, ห้องรับแขก 3 จุด, ห้องนั่งเล่น 3 จุด, ห้องนอน 3 จุด สำหรับภายนอก โรงรถ 2 จุด, ซักล้าง 1 จุด

 

 

- โคมดาว์ไลท์

 

ดาว์ไลท์ ขอบขาว รีแฟร็กสีเงิน ขนาด 4นิ้ว ห้องละ 4 จุด ( ไม่รวมหลอดไฟ )

 

- พัดลมระบายอากาศฝังฝ้าเพดานในห้องน้ำ PANASONIC

 

ทิ้งจุดไว้ให้ จำนวน 4 จุด

 

- เดินสายไฟเครื่องปรับอากาศ

 

ทิ้งจุดไว้ให้ จำนวน 4 จุด

 

- เดินสายไฟเครื่องทำน้ำอุ่น

 

ทิ้งจุดไว้ให้ จำนวน 4 จุด

 

- เดินสายไฟสำหรับ(รอบอาคาร)18W

 

ทิ้งจุดไว้ให้ จำนวน 4 จุด (ไม่รวมดวงโคม)

 

- เดินสาย TV (สาย RG6 )

 

ทิ้งจุดไว้ให้ จำนวน 4 จุด

 

- เดินสาย TEL

 

ทิ้งจุดไว้ให้ จำนวน 1 จุด

 

- แผงควบคุม SQUARE D

 

ขนาดและจำนวน ตามแบบ เบรกเกอร์กันดูด จำนวน 2 จุด ( SQUARE D )

 

- สวิทซ์กริ่งหน้าบ้าน

 

จำนวน 1 จุด ความยาว 15 เมตร ( PANASONIC สีขาว รุ่น WIDE SERIES )

 

- สายเมนไฟฟ้านอกอาคาร

 

เดินลอยความยาวตามความเป็นจริงแต่ไม่เกิน 20 เมตร

 

** เนื่องจากวัสดก่อสร้างประเภทไม้ เป็นวัสดุธรรมชาติ จึงสามารถเปลี่ยนสภาพได้ตามสภาวะแวดล้อมอากาศ

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการวัสดุตามความเหมาะสมโดยใช้วัสดุเทียบเท่า

**** บริษัทให้สิทธิ์ลูกค้าเลือกสีและกระเบื้อง สุขภัณฑ์ในระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น หากพ้นระยะที่กำหนด บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการจัดกระเบื้อง สุขภัณฑ์และสีดังกล่าวให้เอง

 

งานรับประกัน

 1. รับประกันโครงสร้าง 10 ปี
 2. รับประกันวัสดุอุปกรณ์ 1 ปี (กรณีใช้งานปกติ)
 3. รับประกันงานระบบไฟฟ้า-ประปา 2 ปี
 4. รับประกันหลังคา CPAC รับประกันหลังคา 5 ปี
 5. รับประกันหลังคา Metal Sheet 3 ปี

 

รายการก่อสร้างไม่รวมรายการวัสดุต่อไปนี้

 1. รื้อถอนบ้านเดิมและ ปรับสภาพพื้นที่ก่อสร้าง เช่น ตัดต้นไม้ใหญ่, ตัดหญ้า
 2. ถมดิน,งานจัดสวนและงานระบบไฟฟ้าภายนอกอาคารและงานประปาภายนอกอาคาร
 3. งานรั้วและประตูรั้ว
 4. งานถนนภายนอกอาคาร
 5. แท็งค์น้ำ, ปั้มน้ำ, สระว่ายน้ำ, บ่อน้ำ
 6. งานตกแต่งภายใน, เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมด
 7. กรณีสถานที่ก่อสร้างไม่มีที่กองวัสดุ และที่พักคนงาน
 8. ค่าใช้จ่ายในการประกันความเสียหายของหมู่บ้านและขออนุญาติผ่านทางหมู่บ้าน
 9. ค่าดำเนินการนอกพื้นที่กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล
 10. ค่าดำเนินการจากอุปสรรคสภาพหน้างาน

 

งานระบบไฟฟ้า

 

 

- ขนาดมิเตอร์ไฟฟ้ามาตรฐาน

 

ขนาด 30/100 AMP (3เฟส 4สาย ตามแบบ)

 

- สายไฟร้อยท่อพีวีซีสีเหลืองเต็มระบบฝังหนัง

 

BANGKOK CABLE/YAZAKI

 

- สวิทซ์ เปิด/ปิด ชนิดฝัง

 

PANASONIC รุ่น Wide series refina ( เลือกสีได้ )

 

- เต้ารับไฟฟ้า(ปลั้ก)ชนิดฝัง

 

PANASONIC รุ่น Wide series refina ( เลือกสีได้ ) สำหรับภายใน ห้องครัว 4 จุด,ห้องรับแขก 4 จุด, ห้องนั่งเล่น จุด, ห้องนอน 4 จุด , ห้องน้ำ 1 จุด( ทุกห้องน้ำ)สำหรับภายนอก โรงรถ 2 จุด, ซักล้าง 2 จุด

 

 

- โคมดาว์ไลท์

 

ดาว์ไลท์ ขอบขาว รีแฟร็กสีเงิน ขนาด 4นิ้ว ห้องล่ะ 6 จุด

 

- พัดลมระบายอากาศฝังฝ้าเพดานในห้องน้ำ

 

PANASONIC ตามจำนวนห้องน้ำ ทุกห้อง

 

- เดินสายไฟเครื่องปรับอากาศ

 

ตามจำนวนห้อง ทุกห้อง ( ยกเว้นห้องนอนแม่บ้าน )

 

- เดินสายไฟเครื่องทำน้ำอุ่น

 

ห้องน้ำทุกห้องที่มีส่วนอาบน้ำ (ยกเว้นห้องน้ำแม่บ้าน)

 

- เดินสายไฟสำหรับ(รอบอาคาร)18W

 

ทิ้งจุดไว้ให้ จำนวน 4 จุด (ไม่รวมดวงโคม)

 

- เดินสาย TV (สาย RG6 )

 

ตามจำนวนห้อง ทุกห้อง

 

- เดินสาย TEL

 

ทิ้งจุดไว้ให้ จำนวน 2 จุด

 

- แผงควบคุม SQUARE D

 

ขนาดและจำนวน ตามแบบ ( 36 ช่อง ) เบรกเกอร์กันดูด ( SQUARED )ตามจำนวนห้องน้ำทั้งหมด

 

- สายเมนไฟฟ้านอกอาคาร

 

เดินท่อร้อยสายฝังดินความยาวตามความเป็นจริงแต่ไม่เกิน 30 เมตร

 

** เนื่องจากวัสดก่อสร้างประเภทไม้ เป็นวัสดุธรรมชาติ จึงสามารถเปลี่ยนสภาพได้ตามสภาวะแวดล้อมอากาศ

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการวัสดุตามความเหมาะสมโดยใช้วัสดุเทียบเท่า

**** บริษัทให้สิทธิ์ลูกค้าเลือกสีและกระเบื้อง สุขภัณฑ์ในระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น หากพ้นระยะที่กำหนด บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการจัดกระเบื้อง สุขภัณฑ์และสีดังกล่าวให้เอง

 

งานรับประกัน

 1. รับประกันโครงสร้าง 10 ปี
 2. รับประกันวัสดุอุปกรณ์ 1 ปี (กรณีใช้งานปกติ)
 3. รับประกันงานระบบไฟฟ้า-ประปา 2 ปี
 4. รับประกันหลังคา CPAC รับประกันหลังคา 5 ปี
 5. รับประกันหลังคา Metal Sheet 3 ปี

 

รายการก่อสร้างไม่รวมรายการวัสดุต่อไปนี้

 1. รื้อถอนบ้านเดิมและ ปรับสภาพพื้นที่ก่อสร้าง เช่น ตัดต้นไม้ใหญ่, ตัดหญ้า
 2. ถมดิน,งานจัดสวนและงานระบบไฟฟ้าภายนอกอาคารและงานประปาภายนอกอาคาร
 3. งานรั้วและประตูรั้ว
 4. งานถนนภายนอกอาคาร
 5. แท็งค์น้ำ, ปั้มน้ำ, สระว่ายน้ำ, บ่อน้ำ
 6. งานตกแต่งภายใน, เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมด
 7. กรณีสถานที่ก่อสร้างไม่มีที่กองวัสดุ และที่พักคนงาน
 8. ค่าใช้จ่ายในการประกันความเสียหายของหมู่บ้านและขออนุญาติผ่านทางหมู่บ้าน
 9. ค่าดำเนินการนอกพื้นที่กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล
 10. ค่าดำเนินการจากอุปสรรคสภาพหน้างาน

 

งานระบบไฟฟ้า

 

 

- ขนาดมิเตอร์ไฟฟ้ามาตรฐาน มีหม้อแปลง

 

- ขนาด 30 AMP (3 เฟส 4 สาย ตามแบบ) สำหรับจำนวนไม่เกิน 30 ห้อง
ขนาด 50/100 AMP (3 เฟส 4 สาย ตามแบบ) สำหรับจำนวนไม่เกิน 50 ห้อง

 

 

- แผงควบคุมไฟฟ้าหลัก (ชั้นล่าง)

 

ชนิดตู้เหล็กภายในประกอบด้วย เบรคเกอร์ คัทตี้ฟิว พร้อมมิเตอร์ขนาด 5 แอมป์ ควบคุมเฉพาะชั้นล่างแยกแต่ละห้อง

 

 

- แผงควบคุมไฟฟ้าชั้นย่อย (ชั้นบน)

 

ชนิดตู้เหล็กหายในประกอบด้วย เบรคเกอร์ (ควบคุมชั้นละ 1 จุด) พร้อมมิเตอร์ขนาด 5 แอมป์ ควบคุมแต่ละห้อง

 

 

- สายไฟร้อยท่อพีวีซี สีเหลืองระบบฝังผนัง

 

สายไฟ YAZAKI

 

- สวิทซ์ เปิด-ปิด ชนิดฝัง

 

PANASONIC สีขาว รุ่น Wide Serie

 

- เต้ารับไฟฟ้า(ปลั้ก)ชนิดฝัง

 

PANASONIC สีขาว รุ่น Wide Serie (ทิ้งสายไว้ห้องละ 2 จุด)

 

- ดวงโคม

 

ลูกค้าจัดหาดวงโคม และ หลอดไฟ มาให้บริษัทติดตั้ง (ทิ้งสายไว้ห้องละ 3 จุด ดังนี้ ในห้อง 1 จุด, ห้องน้ำ 1 จุด และระเบียง 1 จุด)

 

 

- เดินสายไฟเครื่องทำน้ำอุ่น

 

ทุกห้องน้ำ (ทิ้งสายไว้ห้องละ 1 จุด)

 

- เดินสายจุดแอร์

 

ทุกห้องนอน (ทิ้งสายไว้ห้องละ 1 จุด)

 

- เดินสายไฟสำหรับแสงสว่าง (รอบอาคาร) 18W

 

จำนวน 4 จุด

 

- เดินสาย TV RG6

 

ทุกห้องพัก, สำนักงาน (ทิ้งสาย 1 จุด)

 

- แผงควบคุม SQUARE D

 

ขนาดและจำนวนตามแบบวิศวกรรมกำหนด

 

- สายเมนไฟฟ้านอกอาคาร

 

เดินลอยความยาวตามความเป็นจริงแต่ไม่เกิน 30.00 เมตร

 

** เนื่องจากวัสดก่อสร้างประเภทไม้ เป็นวัสดุธรรมชาติ จึงสามารถเปลี่ยนสภาพได้ตามสภาวะแวดล้อมอากาศ

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการวัสดุตามความเหมาะสมโดยใช้วัสดุเทียบเท่า

**** บริษัทให้สิทธิ์ลูกค้าเลือกสีและกระเบื้อง สุขภัณฑ์ในระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น หากพ้นระยะที่กำหนด บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการจัดกระเบื้อง สุขภัณฑ์และสีดังกล่าวให้เอง

 

งานรับประกัน

 1. รับประกันโครงสร้าง 10 ปี
 2. รับประกันวัสดุอุปกรณ์ 1 ปี (กรณีใช้งานปกติ)
 3. รับประกันงานระบบไฟฟ้า-ประปา 2 ปี
 4. รับประกันหลังคา CPAC รับประกันหลังคา 5 ปี
 5. รับประกันหลังคา Metal Sheet 3 ปี

 

รายการก่อสร้างไม่รวมรายการวัสดุต่อไปนี้

 1. รื้อถอนบ้านเดิมและ ปรับสภาพพื้นที่ก่อสร้าง เช่น ตัดต้นไม้ใหญ่, ตัดหญ้า
 2. ถมดิน,งานจัดสวนและงานระบบไฟฟ้าภายนอกอาคารและงานประปาภายนอกอาคาร
 3. งานรั้วและประตูรั้ว
 4. งานถนนภายนอกอาคาร
 5. แท็งค์น้ำ, ปั้มน้ำ, สระว่ายน้ำ, บ่อน้ำ
 6. งานตกแต่งภายใน, เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมด
 7. กรณีสถานที่ก่อสร้างไม่มีที่กองวัสดุ และที่พักคนงาน
 8. ค่าใช้จ่ายในการประกันความเสียหายของหมู่บ้านและขออนุญาติผ่านทางหมู่บ้าน
 9. ค่าดำเนินการนอกพื้นที่กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล
 10. ค่าดำเนินการจากอุปสรรคสภาพหน้างาน

 

ติดต่อสร้างบ้าน

 • Array Construction Co.,Ltd.
 • 410/46-47 ซอยรัชดาภิเษก 24
 • รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
 • เขตห้วยขวาง กทม. 10310
 • โทร: 02-541-5141-2
 • สายด่วนสร้างบ้าน: 088-884-4811
 • แฟกซ์: 02-541-5143
 • อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.